Как да намеря своя проект?

 

Проекти от цял свят можете да намерите в търсачката за лагери на SCI (линк към търсачката). Чрез нея можете да търсите лагери по няколко различни критерии:

  • Start Date – показва лагери, които се провеждат след определена дата;
  • End Date – показва лагери, които се провеждат преди определена дата;
  • Date of birth – въвежда се рождената дата на доброволеца с цел да се изведат лагери, които са достъпни за него според възрастта му/?;
  • Programme – има две избираеми опции: International Volunteers показва лагери на територията на Европа или обобщено Северното полукълбо; North-South Exchange извежда лагери, на които се събират доброволци от северното и южното полукълбо. Там могат да се намерят лагери от различни отдалечени дестинации по света;
  • Region – стеснява дестинациите до определен регион;
  • Country – показва лагери в определена държава;
  • Search in Title – търси лагери по въведено заглавие;
  • Gender – тъй като стремежът е във всеки лагер да има баланс между двата пола, въвеждането на информация в това поле показва лагерите със свободни места за конкретния доброволец според пола му/й;
  • Topic – търсене по тема, според интересите на доброволеца;
  • Options – в това поле се задават специални предпочитания. Възможните опции са :

Mixed Age Camps – в тях 30% до 50% от участниците са на възраст над 30 г., това е опция за по-зрели доброволци, които желаят да попаднат на проект с хора от същата възрастова група

Peace Voluntary Project – проекти на тема мир

Wheelchair Accessable – лагери, достъпни за доброволци в инвалидни колички

Family Camp – лагери, на които може да участва цялото семейство, включително децата

Posted in: Въпроси за лагери

 Posted by Lera at 11:07

Sorry, the comment form is closed at this time.