Сред първите ни предложения тази година е  младежкият обмен в Молдова, където 25 младежи от 5 страни ще работят заедно върху тематиката за активно гражданство, културното многообразие и околната среда:

“Universal Youth Village”

Къде?

Кишинев, Молдова

Кога?

04.05.2014 – 15.05.2014

Тема и идея:

В младежкия обмен ще вземат участие групи от Молдова, България, Украйна, Германия и Армения. Главната цел ще бъде обмяна на опит по отношение на младежката работа и младежките дейности и насърчаване на междукултурния елемент.

По време на обмена, ще се работи върху темата за културното многообразие, национална идентичност, активно гражданство и опазване на околната среда.

Дейности:

Дейностите ще бъдат съсреодоточени върху посещението на национални резервати, местни неправителствени организации и групи, които работят в сферата на опазване на околната среда и националното наследство.

Програмата ще бъде структурирана по начин, по който ще се стимулира обмен на информация и различни работилници.  Ще се насърчава прилагането на натрупания опит на местно ниво, в родните страни на участващите младежи.

Профил на участниците:

Участниците трябва да:

–       бъдат на възраст между 18 и 25г.

–      да владеят английски език на работно ниво

–      да са мотивирани да участват в проекта и да допринесат за неговите цели и идеи с информация, предложения, дискусии и др.

–      да присъстват през цялата продължителност на проекта

Финансови условия:

Всички разходи за храна и настаняване са поети за целия период на обмена, а 70% от пътните разходи се възстановяват няколко месеца след завръщането на участниците в България.

Окуражаваме ви да пътувате с щадящи околната среда транспортни средства.

Как да кандидатствате?

В линка по-долу ще намерите форма за кандидатстване. Моля,  попълнете я и ни я изпратете  обратно на  youthexchanges@cvs-bg.org най-късно до 08.04.2013.

Форма за кандидатстване

Още за “Universal Youth Village”

 

 Posted by Vera at 13:26 Лагери новини

Sorry, the comment form is closed at this time.