Търси се един доброволец за обмен в Сърбия, Врсач  от 08.09 до 17.09.

* Мястото е за момче поради изисквания на организаторите за спазване на принципа за баланс на половете.

Ето какво ще представлява обменът:

  “Side by side – society for all” , Serbia, Vrsac

Дати: 08.09 – 17.09.2012

Участниците ще бъдат общо 35 от 7 държави – Сърбия, Италия, Албания, Турция, Черна Гора, Гърция, България. Между тях ще има 14 участници със по-малко възможности: в икономически, социален, физически ии здравословен аспект.

Описание:   Целта на обмена е обмяна на добри практики в сферата на социалната етика и планирането на последващи дейности като резултат от обмена с идеята да се поддържат социални програми в изпращащата организация. Този обмен е с фокус върху доброволчеството като инструмент за успешното интегритране на младежи, поставени в различни условия.

Един от акцентите на обмена ще бъде  върху активната роля, която всеки участник може да изиграе за промяната на обществото към по-справедливо, доброжелателно и безопасно място за живот. Участниците ще получат опит и идеи за различни дейности, които могат да доведат до тази промяна.

Обменът цели да събере на едно място хора от различни страни, различна социална среда и с различни възможности.  Планирана е комбинация от спортни, културни и артистични дейности, чреез която ще се установи междукултурно разбиране, отворена комуникация, самооценка. Ще се проведат разнообразни уъркшопи, ролеви игри, екипни игри, енерджайзери, дискусии и други.

Отправеното послание е насочено против дискриминацията и набляга на това, че нито едно общество не е достатъчно богато, за да изостави част от хората си. Само чрез равния шанс за всички да бъдат креативни и продуктивни едно общество може истински да се обогати.

Кой може да участва: Младежи на възраст между 18 и 25г., активни и с готовност да участват в  дейности в собствените си страни след проекта.

Финансови условия: Всички разходи за храна и настаняване се поемат от организаторите. 70% от разходите за път се възстановяват няколко месеца след завръщането на участниците в България.

 

Ако обменът ви допада и искате да кандидатсвате, направете го възможно най- скоро като попълните формата за кандидатсване от тук и ни я изпратите на youthexchanges@cvs-bg.org.

Краен срок за кандидатсване e 5ти септември, сряда.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.