Със започването на Новата 2022 година ви предлагаме няколко интересни възможности за дългосрочно доброволчество в Швейцария.

Общите условия, на които трябва да отговаряте, за да кандидатствате за някой от проектите, са:

 • да сте на възраст между 18 и 30 години
 • да не сте участвали в проект по ЕКС (Европейски корпус за солидарност) или ЕДС (Европейска доброволческа служба) до момента

Проектите покриват пътуване, настаняване, храна и джобни пари на добролците. Финансират се чрез Швейцарската програма, еквивалент на Европейската доброволческа служба. Повече информация може да намерите тук.

Кандидатстване до 9 януари 2022 година. Моля, изпращайте нужните документи на английски език (описани за различните проекти) на Наталия – longterm@cvs-bg.org.

Проектите са:

1. SCHLOSS GLARISEGG

Търси се 1 доброволец за период от 10 месеца (1.02.2022 – 10.11.2022)

Темите на проекта – пермакултура и живот в еко село.

Повече информация може да намерите тук.

2. ASYLUM CENTER IN VALAIS

Търсят се 3 доброволци за период от 1 година (01.02.2022 – 31.01.2023)

Тема на проекта – организиране на различни занимания и подкрепа в ежедневни дейности на хора търсещи убежище.

Повече информация може да намерите тук.

3. CENTER OF UNITY SCHWEIBENALP

Търси се 1 доброволец за период от 7 месеца (01.04.2022 – 31.10.2022)

Теми на проекта – живот в общност, устойчив и екологичен начин на живот, пермакултура.

Повече информация може да намерите тук.

4. GENOSSENSCHAFT ECO-VILLAGE SENNRUTI

Търсят се 2 доброволци за период от 1 година (01.08.2022 – 31.07.2023)

Теми на проекта – живот в общност, еко село, органично градинарство, екологично строителство, грижа за деца.

Повече информация може да намерите тук.

5. ZIRKUS LOLLYPOPP

Търси се 1 доброволец за период от 5 месеца (01.04.2022 – 31.08.2022)

Теми на проекта – цирково изкуство, пътуващ цирк.

Повече информация може да намерите тук.

Ако сте си харесали проект, може да кандидатствате до 9 януари, като изпратите нужните документи на longterm@cvs-bg.org.

Успех!

 Posted by Natalie at 13:11 Доброволчески дейности Comments Off on Интересни дългосрочни доброволчески проекти в Швейцария
 

През септември в подножието на Лозен планина, заедно с двадесет и пет младежки работници, доброволци и активисти от девет държави- България, Малта, Португалия, Испания, Германия, Италия, Унгария, Украйна и Армения, учихме, творихме и споделяхме истории и добри практики в контекста на равенството на половете. Всичко това се случи в рамките на международното обучение “Визуални истории от А до Я”, организирано от 14-ти до 23-ти септември от Си Ви Ес – България, българският клон на международното движение за мир и мрежа за обмен на доброволци Service Civil International.

Програмата на обучението беше разделена на тематични модули, които да предоставят нова информация, да подобрят знанията и да развият уменията на участниците и да дадат възможност за споделяне в безопасна и креативна среда. Програмата включи срещи с експерти по визуални изкуства, както и посещение на няколко организации, които споделиха собствените си практики в областта на борбата за равенство на половете и допринесоха допълнително за процеса на обучение и развитие. Модулите бяха подредени тематично „Модул повишаване на джендър грамотност“, „Модул повишаване на уменията за визуално изразяване“ и „Модул реализиране на визуалните истории“. Създадохме защитено пространство, където всеки да се чувства комфортно да споделя лични преживявания и ситуации, както и да се чувства свободен да разгърне творчеството си. 

Проектът имаше за цел да повиши нивото на самоосъзнаване на участниците по отношение на тяхната идентичност и да подпомогне възприемането им като личности, а не като обекти на полово определящи стереотипи. Развитието на тези компетенции беше оценено от партньорските организации като изключително важно за участниците, за да могат те в рамките на своите доброволчески организации на местно ниво да предадат наученото на доброволците и младежите, с които работят. Времето, в което живеем, налага младежите и младежките работници да повишат своята грамотност по темата за равенство на половете, за да постигнат по-добро самопознание и увереност, които да прилагат в ежедневната си интеракция на лично и професионално ниво е нужда, която отговори на техните очаквания. Обективизирането на хора е много често срещано в различните държави и особено при младите хора, възпитани в среда, където се възприема, че силата е за момчета, а емоциите са за момичета. В епохата на технологиите младите хора прекарват повече време онлайн, където много проблеми се проектират в мрежата. Тази реалност показа и необходимостта от повишаване на медийната грамотност. Светът на медиите и социалните мрежи става все по-визуален, така че необходимостта да се развият компетенции за различаването на добрите от лошите примери за медийни провокации също беше оценена като належаща. 

Така набелязаните в процеса на планиране проблеми на нашето съвремие обусловиха и целите на обучението и различните тематични блокове на обучителната програма. В първата част на обучението участниците разглеждаха различните теми и концепции, свързани с джендър тематиката и равенството на половете, феминизмът, насилието, основано на пола, правата на човека и дискриминацията, сексуалното образование и превенцията на полово-предаваните болести. Те споделиха различните предизвикателства, които са идентифицирали в местната си общност, откриха много сходни проблеми и се групираха по интереси, за да създадат визуални наративи, които да противодействат на случващото се. 

Като част от визуалните инструменти, които разглеждахме, посетихме премиерната прожекция на филма “Жените наистина плачат”, в който чрез историите на няколко събирателни женски образа са представени проблемите, с които се сблъскват жените в България. Филмът беше изключително въздействащ и участниците бяха изключително въодушевени да дискутират в подробности сюжетните линии и да рефлектират върху собствените си възприятия, свързвайки показаните проблеми с реалните предизвикателства в техните собствени реалности.

За да се постигне по-задълбочено разбиране на разглежданите теми и да се вникне по-дълбоко в спецификата на ситуацията в страната, участниците се срещнаха с експерти от България, в лицето на Лили Драгоева и Глория Филипова от Фондация “Билитис”, както и с Явор Конов от Фондация “Айвър”, които обрисуваха реалистичната картина на предизвикателствата, които те срещат в ежедневната си работа на терен с хора от общността и грижата за психичното и физическото им здраве, както и успехите, които са постигнали през годините усилена работа. 

Като част от програмата организирахме и Жива библиотека, по време на която участниците успяха да се срещнат с млади хора от ЛГБТИ общността, които им разказаха за трудния личен път, който са извървели и непрестанната борба, която се налага да водят всеки ден, за да могат да бъдат себе си в едно нетолерантно и често открито враждебно-настроено спрямо различията общество. 

Програмата в последния модул включи четирима ментори-творци и експерти във визуалните изкуства и социалните медии: Виктория Маринова – експерт в създаването на концепции и съдържание за социалните мрежи, Изабела Маркова – графичен дизайнер, който подкрепя разнообразни социални каузи с неповторимия стил на илюстрациите си, Виолета Апостолова – Лети, фотограф, който улавя детайли от душевността на хората, които застават пред нейния обектив, и Никола Гюлмезов, журналист и фотограф и видеограф, чиито фото и видео-истории не само предават реалността, пречупена през талантливия му авторски стил, но и вдъхновяват. Всички те в продължение на два дни подкрепяха и напътстваха участниците в изготвянето на техните мини кампании, като ги насочваха и даваха полезни съвети, долавяха желанията им относно това, което искат да покажат и им предлагаха целенасочена рамка и напътствия в процеса на визуализацията. Така във втората практическа част на обучението, заедно с ментори-специалисти в областта на визуалните изкуства и социалните медии, участнциите създадоха различни мини кампании в различни медийни формати на теми като: сексуалното образование, насилието по време на раждане, феминизмът, правото на аборт и красотата на многообразието. Разгледайте чудесните резултати от този творчески процес, които самите участници вече разпространят в рамките на своите местните общности, сред приятели, семейства и младежи, с които работят, а също така и в международен план, чрез мрежата си от партньорства.

ФЕМИНИЗМЪТ Е…
Инстаграм @page.by.page.2021

МАЙЧИНСТВО
Инстаграм @informed_maternity_care

АЗ съм ТИ

ПРАВО НА БЕЗОПАСЕН АБОРТ

Джендър рокля
Инстаграм @the.gender.dress

Игра – сексуално обрзование

Проектът “Визуални истории от А до Я”, 2019-2-BG01-KA105-062826
е подкрепен от програма Еразъм+ и  Център  за  развитие  на  човешките ресурси

 Posted by Kathy at 18:22 Доброволчески дейности Comments Off on Обучението”Визуални истории от А до Я” поставя темата за равенството между половете на фокус
 

“Доброволчески кръгове” е изложба, посветена на ценностите, които стоят в основата на доброволчеството, възможностите, които ни дава то, каузите, които са близки до сърцата, и събитията, които ни вдъхновяват да продължим напред заедно!
Един моментен разрез на пулсиращото доброволческо сърце на България, който ни показва част от позитивните доброволчески примери.

Виж повече

Ценностите, които стоят в основата на доброволчеството, очертават пътя към личностното ни развитие, към щастието, към стойностните приятелства, към огромното удоволствие, което изпитва човек, когато помага на някого, към порастването на обществото ни.

Виж повече

Доброволческите каузи – онези увличащи след себе си кълба от ентусиазъм и енергия за промяна. Някой им дава начало и тласък, друг се включва в тях и така ден след ден всички заедно правим възможна промяната, за която всеки един от нас мечтае. Срещаме те с част от тях и те предизвикваме да потърсиш онези близки до теб и сърцето ти доброволчески каузи.

Виж повече

Доброволчество в местни инициaтиви, доброволчески лагери, Европейски корпус за солидарност, Еразъм +, обучения, младежки обмени, Еразъм за млади предприемачи… Толкова много възможности, които разтварят пред теб доброволческите кръгове и те приканват “Влез в кръга”!

Виж повече

Често мислим, че сме сами в желанието си да променим света. Понякога така губим смисъла. Затова ние в Си Ви Ес – България обичаме да организираме събития – за да срещнем единомислещи човешки същества и да видим, че не сме сами. Събитията събират онези, които желаят да правят добро и ни вдъхновяват да продължим напред заедно. А знаем, че заедно можем повече. Виж нашите събития и си пожелай доброволчество! Вярваме, че ще ти се случи!

Виж повече

Снимки и видео: Soul Cinematic
Дизайн: Изабела Маркова
Криейтив и текст: Катерина Стоянова

 Posted by Kathy at 14:22 Доброволчески дейности Comments Off on Доброволчески кръгове – изложба
 

Нашите партньори от “Асоциация “Алба търсят доброволец, който може да започне своя ЕКС проект през януари 2022. Периодът на проекта е 10 месеца, а полето на дейност е съсредоточено в работата с хора с увреждания.

Асоциaцията работи по международни проекти за обмен на доброволци от 1997 г. и посреща средно по 10 доброволеца на година. Целта ? е да осигурява образователни и социални услуги на хора с увреждания, за да могат те да бъдат по самостоятелни и за да се улесни тяхното включване в местната общност. За да постигне тази цел асоцияцията предлага различни услуги: трудова терапия, училище за специално образование, дейности за свободното време, спортен клуб и асистирани резидентни услуги.

Избраният доброволец ще подпомага дейността на обучените професионалисти, които работят в различните услуги и дейности, винаги под супервизията на този персонал. Съществува възможността за създаване и развитие на свой собствен проект, който да е обвързан с интересите и компетенциите на доброволеца, както и потребностите на целевата група. Подходящият доброволец трябва да е гъвкав, високо-мотивиран, широко-скроен и енергичен, млад човек който би искал да преживее невероятно приключение в сърцето на Каталуния, Испания.

Повече информация може да намерите в инфопака тук и на снимките в галерията.
?Процедура за кандидатстване: Моля, изпратете своето CV на jgarriga@aalba.cat, с копие до longterm@cvs-bg.org.

 Posted by Kathy at 13:52 Доброволчески дейности Comments Off on Дългосрочен доброволчески проект в Каталуния търси своя мотивиран участник
 

Включи се като доброволец в единадесетото издание на АСТ Фестивал за свободен театър с тема „Вътрешно горене / Burn-in“, което ще се проведе от 7-ми ноември до 15-ти декември 2021 г. в София.

Асоциация за свободен театър (АСТ) съществува от 2009 година и е обединение на 45 сдружения, организации и професионални артисти на свободна практика в сферата на изпълнителските изкуства. Основни цели на организацията са:

 • обединяване, координиране и изследване на свободната театрална и танцова сцена в страната;
 • създаване на по-добри условия за професионална работа на принципа на свободната инициатива и проектното начало;
 • насърчаване на разнообразни артистични практики и развиване на нови аудитории;
 • отваряне на българската свободна сцена за процесите в европейското културно поле и нейното активно представяне в международен контекст.

Ти си нашият човек, а ние твоят екип, ако:

 • се интересуваш от театър, танц, пърформанс или се занимаваш със сценични изкуства;
 • любопитно ти е какво се случва зад кулисите на свободната сцена;
 • искаш да се запознаеш с проектния принцип на работа и хората, които работят независимо за създаване на съвременното изкуство;
 • срещите с български и чуждестранни артисти, режисьори и продуценти те вдъхновяват;
 • искаш да видиш отвътре как се организират културни събития и да почерпиш опит от тяхното провеждане;
 • искаш да помогнеш в създаването на по-екологични и устойчиви културни събития в града

Част от дейностите, в които ще можеш да се включиш, са:

 • помощ в подготовката на пространствата (инфраструктура, сценография);
 • помощ в провеждането на самите събития/уъркшопи и след тях;
 • разпространение на материали за инициативата (онлайн и офлайн);
 • артистично и креативно участие по желание в импровизирани събития за популяризиране на фестивала;
 • следене за спазване на всички Ковид мерки;
 • помощ в организацията на “зелените” аспекти на фестивала;
 • помощ в посрещането и настаняването на гостите на фестивала;
 • други организационни задачи около Фестивала.

Какво ти предлагаме в замяна:

 • ще влезеш във фестивалната „кухня“ и ще натрупаш практически опит в организирането на събития;
 • ще имаш възможността да се запознаеш с артисти и културни професионалисти, както от България, така и от цял свят;
 • ще получиш достъп до спектакли от дневната и вечерната програма на фестивала (при налични свободни места);
 • ще създадеш нови контакти и приятелства;
 • ще получиш сертификат за участието си като доброволец във Фестивала.

Заетостта на доброволците ще бъде съобразена с личния им график и предварителната уговорка с координационния екип. Дневната заетост не надвишава 4 часа.

Заяви желанието си да станеш част от доброволческия екип като попълниш формуляра за кандидатстване. Крайният срок за попълване е 31 октомври в 16:00 ч.! Ще се срещнем с всеки един, който е кандидатствал, но имайте предвид, че местата са ограничени!

Успех!

екипът на Си Ви Ес – България

 Posted by Kathy at 14:52 Доброволчески дейности Comments Off on Стани доброволец или един от “двигателите с вътрешно горене” на ACT фестивала!
 

Виртуалният младежки обмен е част от проекта P.E.A.C.E.- Promoting European Awareness to Contrast Extremism  и ще се проведе между 03 и 12 декември 2021 г.

Специфичните цели на виртуалния младежки обмен са: 

• да повиши осведомеността сред младите хора относно расизма и ксенофобията в техните страни и на европейско ниво, като им даде възможност да разберат и разпознаят различните форми на популизъм;
• да се открият различните често използвани форми на пропаганда / реторика и някои от инструментите, използвани за популяризиране на популистки наративи;
• да накара младите хора да експериментират с нови онлайн инструменти, за да повишат осведомеността, прилагайки анти-расистки подходи.

Търсим 5-ма участници на възраст 18-30 години, които имат интерес по темата и владеят разговорен английски език, като се предвижда един от участниците (най-опитният/възрастен) са стане групов лидер на българската група. Лидерът ще има задача да насърчи групата да се включва активно в дейностите и ще бъде лице за контакт между Си Ви Ес – България и организаторите от Лунария.

Груповите онлайн сесии са предвидени да се провеждат за 3 часа от 16:00 до 19:00 ч. (българско време), а сутрините ще са посветени на подготвителни и индивидуални занимания.

Тук можеш да намериш подбробното описание на обмена и предвидените дейности на английски език: Call for Participants, а избраните участници ще получат програма и линк към платформата, в която ще се среща групата.

Ако желаеш да се включиш в обмена, моля попълни следния Формуляр за кандидатстване и го изпрати на cvs.katerina@gmail.com и scambi@lunaria.org, като използваш PEACE_YE2 за заглавие на мейла си. Очакваме кандидатурите до 15 ноември 2021!

 Posted by Kathy at 12:06 Доброволчески дейности Comments Off on Младежки онлайн обмен P.E.A.C.E. търси участници – 3-12 декември 2021
 
 Posted by Shirin at 10:03 Доброволчески дейности Comments Off on Семинар за упраление на доброволчески проекти
 

Най-голямото културно събитие в София – Международният София филм фест обикновено се случва през март, а от миналата година и през есента. Така за втора поредна ЕСЕН Си Ви Ес – България набира доброволци, които да станат част от есенната магия на кинофестивала!

Специалното есенно издание на международния фестивал ще се фокусира върху представяне на филмите лично от техните автори от цял свят, ексклузивни прожекции и интервюта, както и много други изненади.

Вече 12 години доброволците са една от многото магии на София филм фест, привнасяйки с разнообразие, колоритност и дух. Доброволческото участие включва, но не се ограничава само до посрещане на кино зрителите в салоните; разпространение на информация и материали из София в любимите места за отдих или питие; топло отношение и помощ на международните гости, търпение и усмивка при раздаването на акредитации; разговори с посетителите след филм, състезаващ се в Награда на публиката; неизменната подкрепа при провеждането на съпътстващите събития и не на последно място – създаване на неповторимо настроение! 

Доброволческите позиции за София Филм Фест Есен включват:

 • екип за разпространение на промоционални материали за фестивала и подкрепа в офиса (преди и по време на фестивала);
 • екип за посрещане на зрителите в кино салоните (Дом на киното, кино Люмиер, кино Одеон, Гьоте – Институт, Sofia Summer Fest), като се следи за спазването на всички противоепидемични мерки, и подкрепа при провеждането на съпътстващите събития.

Заяви желанието си да станеш част от доброволческия екип като попълниш формуляра за кандидатстване. Крайният срок за попълване е 6 септември в 17:00 ч.! Ще се срещнем с всеки един, който е кандидатствал, но имай предвид, че местата са ограничени!

Успех!

екипът на Си Ви Ес – България

 Posted by Kathy at 13:15 Доброволчески дейности Comments Off on Стани доброволец в есенното издание на 25-и международен филмов фестивал СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ
 

От 19 до 26-ти август в с. Емен се проведе международно обучение “Социално включване в действие: Красотата на културното многообразие”. Тренингът е първото от две обучения, планирани в рамките на проект “Социално включване в действие”, изпълняван от Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”.

В международната мобилност се включиха 34 участници, обучители и организатори от 12 държави – България, Германия, Кипър, Естония, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция и Чехия.

Обучението си постави за цел да подобри разбирането на младежките работници за спецификите на работа с хора с културни различия. Освен задълбочаване на теоретичните познания, обучението представи конкретни методи и инструменти за включване на млади хора с културни различия в ежедневните дейности на партньорските организации. Фокусът падна върху младежи имигранти, бежанци или потомци на имигрантски или бежански семейства; членове на национални или етнически малцинства; хора, които имат затруднения с езиковата си адаптация или културната интеграция.

Експерти от различни области на социалното включване представиха на участниците примери от тяхната работа и заедно с участниците се разискваха идеи за включване на младежи в неравностойно положение.

Диляна Гюрова – Кюпелийски сподели своя опит като социален работник, директор на фондация, предлагаща социални услуги и доброволец във включването на младежи от ромски произход. Всеки един от участниците взе участие в “телевизионното предаване” InclusionTV и представи карта с разпределението на млацинствените общности от своята страна, което провокира размисли и дискусии в групата.

Катерина Стоянова постави фокуса върху работа с бежанци и лица, търсещи закрила, като сподели примери от дългогодишния си опит като координатор на Проект Бежанци. Чрез неформални занимания и игри участниците имаха възможност да се поставят в позицията на хора, търсещи закрила, което породи задълбочени обсъждания както по време на сесиите, така и в свободното време. Наталия Живкова насочи вниманието на участниците към менторството и индивидуалния подход и подкрепа в работата с младежи от различни общности.

Връзката между изкуството, културното многообразие и социалното включване беше в основата на работата на гост-лектора Мария Коса с групата. Работилницата по “Разбиране на културните различия чрез африкански танц” позволи на участниците да се запознаят от личен опит със силата на изкуството и културата като инструменти за преодоляване и оценяване на различията.

Шоу на талантите “Emenvision” и представяне на родните места на участниците разнообразиха вечерната програма и позволиха дискусиите от деня да продължат в неформална обстановка. С различния си произход и лични истории участниците сами осъзнаха предизвикателствата в общуването и нуждата от умения като съпричастност, приемане и недискриминация.

Един от дните групата прекара във Велико Търново, където се проведе и Жива библиотека на тема “Красотата на културните различия”. В нея взеха участие 11 живи книги – хора, които споделиха своята история в работата си с различни общности или техния личен опит като хора от етнически малцинства, чужденци и т.н. Сред живите книги участваше жена от Великобритания, която работи за включването на деца от ромски произход във великотърновско село, в което живее; нидерландец, който е общински съветник във Велико Търново; бесарабска българка от Молдова, която живее в Търново; бежанец от Замбия, който от 30 години живее в България и работи за включването на деца с по-малко възможности, а през 2017 взима участие в международния проект A Pocketful of Dreams vol. II Europe and Africa със свой разказ за проблемите с детските бракове в Замбия.

Посетителите на живата библиотека имаха възможност да “прочетат” историите на жена от турски произход и какво е да израстнеш като малцинство в България; момиче от Каталуния, която живее в България, сподели своя опит и лични разсъждения по повод на културните различия; мъж, чийто баща е от Бангладеш, а майка му – от България, разказа от своя опит какво е да си част от различни култури; жена от Израел с баща руснак разказа защо е избрала да живее във Велико Търново; хърватка отговори на въпроса защо за себе си и семейството си предпочита живота в малко търновско село пред мултимилионния град.

Участниците в обучението рефлектираха върху прочетените истории и в малки групи отразиха своте размисли под формата на видео. Креативните методи (театър, видео) бяха използвани в работата по малки групи по темите за дискриминацията и толерантността. А в програмата беше предвидено и време за Open space сесия, в която участниците споделят своя опит, умения и знания с другите от групата – рисуване с къна, спортни занимания, възможности за съвместни занимания бяха някои от дейностите в тази сесия.

Проектът “Социално включване в действие”,2020-1-BG01-KA105-078909 се осъществява с подкрепата на програма Еразъм плюс, Д1 Мобилност на младежки работници.

 Posted by Mira at 12:16 Обучения Comments Off on Красотата на културните различия като път към социално включване
 

Заедно с нашите партньори от Фондация Екоцентрик и JANUN e.V. Германия търсим мотивирани български участници, които да се включат в нашия съвместен българо-немски обмен “EcoNaOn” на 1 август (онлайн), 6 и 7 август (наживо в София или околностите на Плана планина) и 8 август (отново онлайн). Обменът включва образователни неформални занимания в дигитална среда, с които участниците ще подобрят презентационните и комуникативните си умения, работейки в екип и занимания на открито, в рамките на София и Плана планина, където с групата от български участници ще имат възможността да се докоснат по-близо до природата, принципите на устойчивото хранене, пермакултурата, невероятния живот на пчелите, да се включат в изграждането на спираловидна билкова градина и организирането на Живата библиотека.

Кой може да се включи? Всеки, който:

 • се интересува от градско земеделие
 • е заинтригуван от концепцията за Жива библиотека(Human Library)
 • обича природата и се вълнува от идеите на образованието за устойчиво развитие
 • иска да прекара малко време сред природата и да учи през опита
 • е мотивиран/а да сподели онлайн своите впечатления с останалите участници от Германия и България
 • може да комуникира на английски език (препоръчително е).

Подробна инфромация за обмена и условията, както и програмата, можете да намерите на английски език тук, а визуално бъдещото ни приключение е представено на картата по-долу. Фасилитатори на обмена ще бъдат Катерина Стоянова, Мария Димитрова и Мириям Винзър.

Формулярът за кандидастване е отворен до 18 юли, може да бъде попълнен тук

Моника от нашия екип ще се радва да отговори на всички ваши въпроси, пишете ни на мейла: konsumuvai@gmail.com

Успех на всички кандидати!

Обменът се реализира с финансовата помощ на немската федерална фондация по околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt

 Posted by Kathy at 15:22 Доброволчески дейности Comments Off on EcoNaOn – българо-немски обмен търси своите участници