cvs picДвудневно обучение на тема “Превръщане на преживяването в знание”, което ще се проведе на 25-ти и 26-ти февруари 2017 година от 10:00ч. до 16:30ч. в град София.

Обучението е последваща дейност от Обучение за обучители “Patchworks of Education”, част от проекта Practical Guide Through Youth Work, реализирано съвместно от SEEYN и Си Ви Ес – България.

Обучението е подходящо за хора, без опит в сферата на неформалното учене, работещи с деца и младежи.

 Темите, които ще изследваме и изучаваме по време на обучението, са:

  •  Учене чрез преживяване (цикълът на учене на Колб)
  •  Стилове на учене
  •  Множествена интелигентност
  •  Самостоятелно учене (Self-directed learning) и неговите етапи

 След края на обучението участниците ще:

  • могат да прилагат метода Учене чрез преживяване в ежедневната си работа с деца и младежи;
  • са запознати с различните стилове на учене;
  • умеят да планират дейности включващи и развиващи различните интелигентности;
  • развивият нагласа за самостоятелно, самоинициирано, самоорганизирано и целенасочено учене (self-directed learning);

 Кой може да участва?

Доброволци, младежки работници, младежки лидери, социални работници, възпитатели и учители.

Обучението е напълно безплатно!

Ако проявявате интерес, моля, попълнете формуляра за кандидатстване до 18.02.2017г.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2wQgKt_BhpQJyuVrbM3UQzkuFRu604DUt6HRLLf2_YOEmqQ/viewform

Всички кандидати ще бъдат информирани до 21.02.2017г.

За въпроси – communication@cvs-bg.org

 Posted by Atanaska at 10:00 Обучения

Sorry, the comment form is closed at this time.