Проект “ESTEEM – Youth work responses to young people well-being”

 

ESTEEM – Youth work responses to young people well-being” е иновативен 24-месечен проект по програма Еразъм+, който се реализира в партньорство между 5 организации от Латвия, Естония, България и Испания.

С изпълнението на проекта бихме искали да погледнем на благосъстоянието на младите хора от по-широка перспектива и да предоставим цялостен подход за насърчаване на благосъстоянието на младите хора с цел постигане на положителни промени. Този подход включва младежи – младежки работници – родители/общество – политици или обратното: политици – родители/общество – младежки работници – младежи.

ЗА МЛАДЕЖИ модерно дигитално решение – Ще бъде създадено мобилно приложение (няма възрастова граница, но ние се фокусираме върху възрастовата група от 13-26 години), което ще включва: различни инструменти за наблюдение на настроението/здравето, които от своя страна ще предоставят на младите хора образователна, научно-обоснована информация за това как да подобряват качеството на живота си; социални дейности за създаване на взаимодействия между хората; практически задачи, съвети и игри, предназначени да помогнат за изграждането на смислени взаимоотношения с други хора; различни игри и предизвикателства, използващи принципи на геймификация, за да научат потребителите за благосъстоянието, различни инструменти за развиване на навици, които помагат на хората да подобрят навиците си.

ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ игра – ще бъде създаден обучителен модул за развитие на професионални компетенции за работа с млади хора по темата за благосъстоянието; наръчник, където ще бъдат събрани различни методи за това как да се работи с млади хора по темите за благосъстоянието; ръководство за младежки работници/учители как да работят с млади хора по въпроси, свързани с благосъстоянието (включително и работа след пандемията); колекция от добри практики от страните партньори за работа с младежи по темите за благосъстоянието.

ЗА РОДИТЕЛИ/ ОБЩЕСТВОТО колекция от добри практики от страните партньори за работа с младежи по по темите за благосъстоянието; национални проучвания и обобщен доклад свързани с реалности, нужди и добри практики.

ЗА ПОЛИТИЦИ ще бъдат представени национални проучвания и обобщен доклад свързани с реалности, нужди и добри практики относно реалната ситуация по въпросите на благосъстоянието.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

 • Да се развие младежката работа по темите свързани с психичното здраве и психологическото благосъстояние на младите хора.
 • Да се подобри качеството на младежката работа по време и след пандемията.
 • Да се даде възможност на младите хора да бъдат щастливи, автономни и устойчиви граждани, които могат да направят своя избор.

ПОДЦЕЛИ:

 • Да проучи националните реалности по отношение на психологическото благосъстояние на младите хора, включително въздействието на пандемията върху тях, както и добрите практики за справяне с проблемите на благосъстоянието.
 • Да повиши капацитета на младежките работници, които да подкрепят младите хора да се справят с проблемите на психичното здраве и благосъстоянието.
 • Да се разработят иновативни, адаптивни и готови за използване инструменти и дигитално приложение за справяне с проблемите на психичното здраве и психологическото благосъстояние на младите хора в образователните практики на младежката работа след пандемия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Национални проучвания и Oбобщен доклад свързани с реалности, нужди и добри практики. Може да разгледате обобщения доклад на английски език тук и на български език тук.
 2. Колекция от добри практики от страните партньори за работа с младежи по темите за благосъстоянието. (бг език, англ език)
 3. Наръчник с различни методи за работа с млади хора за насърчаване на тяхното благосъстоянието. (англ език)
 4. Образователна игра Charge UP – обучителен модул за развиване на компетенциите на младежки работници за работа с млади хора по въпроси, свързани с благосъстоянието. (англ език – игра и инструкции)
 5. Ръководство за младежки работници/учители как да работят с млади хора по въпроси, свързани с благосъстоянието (включително и работа след пандемията). (бг език, англ език)
 6. Дигитално решение – мобилно приложение за млади хора за темите свързани с благосъстоянието (за информиране по различни въпроси за благосъстоянието, измерване на индивидуалните нива в различни теми, система за подпомагане на младежи към младежи).

Проектът “ESTEEM – Youth work responses to young people well-being”, No. 2021-2-LV02-KA220-YOU-000051464 е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма “Еразъм+: Младежта в действие” и администриран в Латвия от Агенцията за международни програми за младежта.