Визуални истории от А до Я

 

За проекта

Проектът „Визуални истории от А до Я“ цели да повиши само-осъзнаването на участниците към тяхната идентичност и възприемането им като личности, а не като обекти на полово определящи стереотипи. Обективизрането на хора е много често срещано при младите хора, възпитани в среда, където се възприема, че силата е за момчета, а емоциите са за момичета.

Необходимо в днешно време е младежите да повишат своята грамотност по темата за равенство на половете, за да постигнат по-добро саморазбиране и увереност. Сега в ерата на технологиите младите хора прекарват повече време онлайн, където много проблеми се проектират в мрежата, също показващи необходимостта от повишаване на медийната грамотност. Светът на медиите и социалните мрежи става все по-визуален, така че необходимостта да се прави разлика между добрите и лошите примери за медийни провокации също е доста спешна.

Чрез този проект ние сме готови да насърчаваме равенството между половете, чрезповишаване разбирането относно общите основи и ценности на нашето общество, за да достигнем до младите хора и да допринесем за предотвратяването на насилствена радикализация основана на пола.

Програмата на обучителната дейност е изградена на тематични модули, които да предоставят нова информация, да подобрят знанията и да развият уменията на участниците и да дадат възможност на участниците да споделят в безопасна и креативна среда. Програмата включва срещи с експерти по визуални изкуства, както и посещение на няколко организации, които ще споделят собствените си практики и които са експерти в областта на борбата за равенство на половете и ще допринесат допълнително за процеса на обучение и развитие.

Програмата на обучението е организирана в няколко модула като „повишаване на джендър грамотност“, „повишаване на уменията за визуално изразяване“ и „реализиране на визуалните истории“, където участниците ще получат нова информация, за да подобрят знанията си и да развият умения. Ще работим за създаването на безопасно пространство, където всеки да се чувства комфортно да споделя лични преживявания и ситуации, както и да се чувства свободен да разгърне творчеството си. Програмата предвижда и посещение на експерти на визуални изкуства, срещи с експерти и доброволци от различни организации в София, които работят върху практики, свързани с равенството на половете.

В работните методи на това обучение ще интегрираме похватите на неформалното обучение, за да улесним процеса на учене и придобиване на нови знания и умения в редица дейности, предназначени да обогатяват и забавляват, където участниците ще бъдат предразположени да участват, споделят идеи , обсъждат и се забавляват. Разработихме това обучение за участници, независимо от тяхното ниво на познания по темата за равенство на половете, така че да генерира пространство за обмен между участниците. Една от целите на обучението е, участниците да разпространят наученото измежду местните си общности, приятели, семейства.

Ще се използват интерактивни презентации, работа в малки групи, дебати, игри за опознаване и повдигане на настроението, споделяне на опит, групови и самостоятелни размишления и други методи за насърчаване на включването на всички участници в дейностите.

Участниците, към които се стремим да достигнем, са млади хора, активисти и младежки работници, които искат да научат повече за визуалните изкуства, как да използват креативни техники за повишаване на осведомеността по теми, свързани с пола и как да ги адаптират за ежедневна работа в техните местни реалности. Всички те ще получат сертификат Youthpass като доказателство за участието и приноса си в проекта.

Като продукт на проекта предвиждаме да съберем фотографии и истории, свързани с темата за равенството между половете, които да публикуваме в мрежата със свободен достъп.

Обява за набиране на участници – краен срок за кандидатстване 30/08/2021

Резлутати от проекта

Проектът “Визуални истории от А до Я”, 2019-2-BG01-KA105-062826
е подкрепен от програма Еразъм+ и  Център  за  развитие  на  човешките ресурси