Проект “Learning Lab(oratory): quality non-formal education in the digital world”

 

Идеята

Целта на проекта “Learning Lab(oratory)” беше да подобри качеството на неформалното и информално учене по време на доброволческите дейности в нашите организации, както на живо, така и в онлайн формат.


Проектът се изпълни в партньорство от 9 организации: SCI Австрия, Си Ви Ес – България, SCI Белгия, SCI Германия, CID Северна Македония, Para Onde? Португалия, VCV Сърбия, Zavod Voluntariat – SCI Словения и OWA-SCI Полша.

Защо го осъществихме този проект?
* всички ние искаме да поддържаме и осъществяваме нашите неформални дейности (работилници, уебинари, обучения, лагери…) с високо качество;
* за това трябва да осигурим постоянно обучение на по-малко опитните доброволци и активисти;
* нашите организации продължават да се учат как да се адаптират към новия свят на онлайн учене и доброволчеството;
* искаме да включим повече хора с по-малко възможности в нашите дейности – също чрез новите онлайн формати.

Дейностите, които осъществихме

Проектът съдържа 5 основни части:

  1. Learning Lab(oratory) обучение (7-14.07.2022 г. в България) на тема организиране и провеждане на висококачествени неформални дейности както на живо, така и в онлайн среда. (впечатления от обучението може да прочетете тук, а видеото да изгледате тук)
  2. Три тематични уебинара (май – октомври 2022 г.) на теми (онлайн) визуално фасилитиране, измерване на въздействието на проектите и достъпност на обучителните дейности.
  3. Learning Lab(oratory) Pro обучение (октомври-ноември 2022г. в Полша) – придобиване по-задълбочени знания по темите за социално включване и новите инструменти и тенденции в обучението и развитието. (впечатления от обучението може да прочетете тук, а видеото да изгледате тук)
  4. В дейстивие (юли – декември 2022 г.) – организиране от участниците на различни неформални дейности на местно ниво.
  5. Публикуване на материали за обучители (февруари 2023 г.) – Карти на фасилитатора и Инфографики за социално включване и екологична устойчивост при организиране на нефомални обучителни дейности.

Дейностите се реализираха в периода 11.2021 г. – 2.2023 г.

Първото обучение

Едноседмичното обучение “Learning Lab(oratory)” се осъществи в перидона от 7 до 14 юли 2022 г. в с. Емен, България!

Второто обучение

Едноседмичното обучение “Learning Lab(oratory) Pro” се осъществи в перидона от 27 октомври до 3 ноември 2022 г. в гр. Познан, Полша!

Материалите

Разработихме 3 ресурса за обучители и координатори на доброволци, които ще подкрепят висококачествения и приобщаващ учебен процес във вашите проекти.

* Карти на фасилитатора – картите покриват основните точки как да организираме добър учебен процес. Те включват важни/ключови аспекти от организирането на този процес, като всяка една карта е за различна стъпка от процеса.
* Инфографики за социално включване и екологична устойчивост при организиране на неформални учебни дейности. Документите събират и обобщават практическата информация и съвети и трикове, споделени по време на дейностите по проекта и дават конкретни съвети как да превърнем дейностите, които организираме в по-устовйчиви и социално включващи.

Тези ресурси бяха представени по време на уебинара “Recipes for high-quality educational events” през месец февруари 2023 г.

Резултатите

Планираните резултати от проекта включват:

* 56 обучени обучители, доброволци и младежки работници, с развити знания и умения за провеждане на висококачествени обучителни дейности, както на живо, така и в онлайн и хибридна среда;
* увеличаване на капацитета на 9 партньорски организации по проекта за организиране и предоставяне на висококачествени обучителни дейности, както и развитие на мрежата им от международни контакти и възможности за съвместни проекти;
* поне 100 европейски младежки организации ще използват Картите на фасилитатора и Инфографиките през 2023 г. и/или ще участват в уебинарите, организирани в рамките на нашия проект.

Освен това, благодарение на новите възможности, предлагани от дистанционното обучение и новите технологии, ще можем да включим повече хора от малко населени райони и представители на групи с по-малко възможности в нашите дейности. Ще имат възможност да участват в международни срещи и трансгранично сътрудничество по начин, който не беше възможен до преди няколко години!

Проектът “Learning Lab(oratory)” подпомога развитието на гражданското общество чрез хора, които са мотивирани да се учат един от друг и имат желание да споделят знанията си в полза на другите – чрез предоставянето на висококачествени дейности в сферата на неформалното образование.

Екипът

Координаторите на проекта са Гошка Тур (Ес Си Ай Полша) и Наталия Живкова (Си Ви Ес – България).
Може да се свържете с тях на електронен адрес – learning@poland.sci.ngo.

Проектът (№2021-1-PL01-KA153-YOU-000018791) е съфинансиран от Европейския съюз.