You can find here the detailed Call for Participants and Application form.

The training is a part of the Erasmus+ accreditation plan of CVS-Bulgaria for 2023 and co-funded by the European Union From Well-being to Well-doing 2023-1-BG01-KA151-YOU-000139334

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 Posted by Rian Hulscher at 14:56

Sorry, the comment form is closed at this time.