photo of volunteerКой е той и каква роля има?

Всеки доброволчески лагер има поне един координатор, а понякога и двама. Координаторът е човекът, който осъществява връзката между организаторите и доброволците преди и по време на лагера. По правило координаторът е местен доброволец, а понякога може да бъде и чужденец, който владее местния език. Той е доброволец като всички останали що се отнася до работа, но също така има и малко по-разширени задължения и отговорности, като например:

 • да подържа контакт с организаторите още преди началото на лагера относно условията на работа, настаняване, свободно време и т.н.;
 • да подготви предварителна информация (т.нар. infosheet), която да бъде изпратена на доброволците поне един месец преди началото на лагера;
 • да поддържа контакт с доброволците още преди началото на лагера, да организира посрещането им и пристигането им до мястото на лагера;
 • да запознае доброволците с мястото на лагера, да бъде информиран относно практическите въпроси, свързани с него;
 • да се грижи за груповата динамика по време на лагера;
 • да подпомага организаторите в разпределението и организацията на задачите;
 • да улеснява комуникацията между доброволците и организаторите;
 • да съблюдава за мирното съжителство на доброволците по време на лагера и да спомага за разрешаването на евентуални конфликти;
 • да организира и проведе крайна оценка на лагера с доброволците и организаторите.

Координатор на лагер

Условия

За да може да изпълнява добре задълженията, координаторът трябва:

 • да има навършени 18 години;
 • да владее английски език писмено и говоримо;
 • да има опит като участник в лагер (силно препоръчително, но не задължително);
 • да присъства на лагера от началото до края му (ако се налага, да пристигне малко по-рано и да си тръгне малко по-късно);
 • да е преминал през обучение за координатори – индивидуално или групово;
 • да има добри комуникационни и организационни умения, умения за работа в екип, да бъде отворен и толерантен към различните култури.

Обучение и оценка

Всички координатори, особено тези, които влизат в тази роля за пръв път, трябва да участват в специализирано обучение в България или в чужбина, индивидуално или групово. Всяка година Си Ви Ес-България се стреми да организира кратко обучение за координаторите на лагери, на което се обсъждат ценностите и принципите на доброволческите лагери, задълженията и отговорностите на координаторите, техните очаквания и страхове. На международно ниво също се организират обучения с такава насоченост и при възможност Си Ви Ес-България изпраща свои участници.

След приключването на лагера, координаторът организира и провежда оценка на лагера с доброволците и организаторите, но и сам дава оценка на свършената работа, организацията по време на лагера, груповата динамика и всички останали аспекти на проекта. Тази оценка се дава под формата на попълнен въпросник, но и лични срещи с представители на Си Ви Ес- България. Целта е да разберем какви проблеми е имало и какви са били причините, за да можем да подобряваме качеството на лагерите всяка година.

Разходи

Като всички останали доброволци, координаторът получава настаняване, храна и медицинска застраховка по време на лагера. Той/тя поема своите разходи по време на свободното време наравно с останалите доброволци. Транспортните разходи, свързани с всички предварителни срещи и със самия лагер, се поемат от Си Ви Ес- България.

Индивидуално развитие като координатор на лагер

Координаторите на лагери имат немалки задължения и отговорности, но също така получават и имат много ползи от този си опит – както в личностен план, така и за бъдещото си кариерно развитие. Какво ще спечелиш, ако бъдеш координатор?

 1. Ще развиеш ценни организаторски и лидерски умения, които ще са ти от полза в професионалния живот;
 2. Ще се научиш да поемаш отговорност и да работиш в екип;
 3. Ще подобриш комуникационните си умения на английски език;
 4. Ще добиеш опит в междукултурното общуване;
 5. Ще получиш възможността да отидеш на един доброволчески лагер в чужбина без да заплащаш административна такса на Си Ви Ес – България!