Посланик на мира

Посланиците на мира са онези доброволци, които разпространяват посланието за мир по света. Тяхната “пощенска мрежа” е мрежата от доброволчески лагери и други доброволчески проекти. Щастливите получатели на техните послания са доброволците от всички краища на света, които всяка година се събират, за да докажат, че хората са способни на мирно съжителство и сътрудничество, без оглед на произход, раса, умения, пол и други различия.

photo of disabled gunМрежата от посланици на мира е създадена с цел подобряване на качеството на образованието за мир в рамките на SCI International. Посланиците на мира са доброволци, които посещават доброволческите лагери и проекти, за да проведат обучения и работилници, третиращи въпросите за мира. Тези проекти могат да бъдат както в тяхната собствена страна, така и в другите клонове на SCI International.

Обучителните сесии, които те провеждат нямат фиксиран формат. Те могат да бъдат с продължителност един час, една вечер, един ден или дори да представляват програма за целия уикенд, в зависимост от свободното време на доброволците или времето, което може да се отдели по време на лагера/проекта.  Дейностите могат да бъдат също много различни: упражнение, което да цели да се обърне внимание на даден въпрос, свързан с мира; презентация; разказ на очевидец; артистична работилница или цяла програма, с която доброволците от конкретния лагер/проект да насочат вниманието на местната общност към проблемите на мира.  Целта на всички тези дейности е да се насочи вниманието към различните проблеми на мира и да се предоставят на участниците съответните инструменти, които да изполват за подобни инициативи, когато след края на лагера/проекта се върнат в собствената си страна.

5 стъпки, за да станеш посланник на мира:
  1. За да започнеш, посети уебсайта на посланиците на мира
  2. Провери в офиса на Си Ви Ес – България, кога е следващото обучение за посланици на мира и се запиши
  3. Прочети наръчника за посланици на мира
  4. Намери полезни материали за дейностите, които ще организираш
  5. Следвай сърцето си и разпространявай посланията на мира по света!