Weaving volunteer world wide web (aka www.wvwww.vol)

 

Обучението ще се проведе от 16 до 22 септември 2012г. в Кримеа, Украйна

Цели на проекта:

Обучнието е  насочено към употребата на Facebook, Tweeter, блоговете и други  интернет-пособия за промотирането на интернационални доброволчески и младежки проекти и дейности ; възможностите , които предлага интернет за информирането, разпространението на знание по въпросите за социалната интеграция и човешките права; възможностите за участие в младежки проект онлайн или развиването на такъв като средство за интеркултурна комуникация, за подкрепа на местни инициативи и активно гражданство и др.

Проектът е подходящ за:

За активни доброволци и персонал на клоновете на SCI  или други младежки или доброволчески неправителствени организации, които заинтересовани от темата на обучението и  имат желание да допринесат за подобряването на облика на доброволческите организации и за подобряването на каналите за промотиране на доброволческите проекти. Работният език на обучението е английски.

Обучението е разделено на 3 блока:

  • Ипозлването на социални мрежи като Facebook, Google +, Vkontakte  и други. Как те могат да бъдат използвани за инаформиране по въпроси като човешките права, социалната интеграция, екологични проблеми, междукултурно общуване и др.
  • Онлайн инструменти за проектен мениджмънт. Споделяне на примери и добри практики, как се развива и изпълнява интернационален проект;  работа в интернационален екип от доброволци (онлайн todo lists: планиране и изпълняване, споделяние на документи, комуникация и мониторинг, предствяние на резултати и материали. Как могат онлайн-инструментите да направят проектите по-достъпни за младежите и да станат практическо средство за активно участие и работа в междукултурен и международен екип.
  • Онлайн-облик на доброволческата организация (или блог,  facebook профил). Оформяне и визуализация: как да направим интересен и атрактивен уеб сайт , с информативни компоненти за активно гражданство, човешки права, социална интеграция и други актуални за вашата организация теми; как да превърнем уеб сайта в ефективно средство за изграждане на стратегия за разпространяването на инфромация на местно и интернационално ниво.

Финансови условия:

100% разходи за настраняване и храна са поети от проекта.

70% от пътните разходи се възстановяват след прикючването на проекта,  при положение , че участникът използва най- евтиния възможен транспорт и се съобрази с влиянието на избраното транспортносредство върху околната среда.

30 Евро такса за участие.

Ако се интересувате от това обучение, пишете ни на  office@cvs-bg.org.  Формата за кандидатстване можете да намерите тук

Краен срок за кандидатсване е 1 август.  Участниците ще се избират с приоритет времето на подаване на формата за кандидатстване.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.