Ес Си Ай – Service Civil International

photo of SCI volunteersОт 2004 г. Си Ви Ес – България е клон на Service Civil International (SCI), международна организация, посветена на промотирането на идеята за мир чрез организирането на доброволчески проекти за хора от всякакви възрасти и от всякакъв произход. Движението започва след Първата Световна Война, когато през 1920 г. група доброволци се събират, за да подпомогнат възстановяването на разрушено от войната село на френско-германската граница. В рамките на  SCI международните доброволчески проекти се възприемат като инструмент за възпитаване на толерантност между различните култури и солидарност между хора от различен произход. Понастоящем организацията е активна по целия свят и предлага доброволчески проекти на различни теми, включително реконструкция, екология, социално включване, солидарност между Севера и Юга и още много.

Една от основните дейности в рамките на SCI са международните доброволчески лагери. Ние вярваме, че животът и работата заедно с хора от други държави и култури помага на доброволците да надскочат своите граници и да превъзмогнат предразсъдъци си. Това им позволява да усетят един свят на взаимно ужавение и разбирателство. В този смисъл доброволчеството може да се възприеме като начин на живот, който показва на практика, че един свят на мир и сътрудничество наистина е възможен.

Може да прочетете повече за SCI тук.

CVS-Bulgaria is a member of two working groups within SCI.

SAVA:  Cooperation on the Balkans

SAVA stands for Solidarity through action and voluntary activities and is the SCI International working group dealing with the exchange with South East Europe. The mission of the working group is to develop peace values, intercultural understanding, acceptance and environmental awareness through promoting volunteerism and empowerment of individuals and communities related to Balkans. SAVA’s strategic goal is to promote volunteerism and its value for a peaceful world.

Balkan MapSince the outbreak of the conflict in the former Yugoslavia in 1991, SCI International has sent over a thousand volunteers to the region. The majority of these volunteers were involved on a short-term basis and worked in the main with refugees from Bosnia and Croatia. There have also been significant numbers of long-term volunteers, some of whom went initially with SCI and returned later with other organizations to avail of longer term opportunities. SAVA was born in 1996 and operated as informal working group. There were a lot of projects and activities done jointly during the years and finally in 2000 SAVA applied for the first time to be an official working group within this structure.

The situation in much different, with SCI branches in Serbia (VCV), Croatia (VCZ), Slovenia (SCI Voluntariat), Albania (PVN) and Bulgaria (CVS – Bulgaria), as well as good partners in Montenegro (ADP ZiD), Macedonia (CID). The latest success has been the foundation of a new active volunteering group in Kosovo, GAIA Kosovo, which has become a partner in 2011. The war is over, but we still deal with a post-conflict situation in some parts of the region. We believe that in most parts normal life has taken over again and volunteers don’t need to have any special preparation any more to come to the region. Currently both many volunteers are going to the Balkan region, but also from the Balkan region to other SCI branches. SAVA believes that its work has indirectly promoted the idea of volunteerism in the region and activated people. Yet, it is still very important to promote the ideas of SCI within the whole region.

YUWG:  социално включване на младежи с по-малко възможности

Youth Unemployment Working Group е работна група в рамките на Ес Си Ай, която работи за включването на младежи с по-малко възможности от различни европейски страни. Целевата група са младите на възраст между 16 и 30 години, които не са имали достъп до същите възможности като своите връстници. Във всяка страна това определение се разбира по-различен начин по отношение на социално и икономическо положение, географско местоположение, етническа и религиозна принадлежност и т.н.

В работната група участват организации от 10 европейски страни (Ирландия, Великобритания, Испания, Белгия, Франция, Италия, Унгария, Словения, България и Гърция). Всяка година се организират двустранни и многостранни младежки обмени и индивидуални ЕДС проекти с младежи от страните членове на работната група.

Името на групата може да бъде малко подвеждащо, имайки предвид, че ние не целим само безработни участници. При основаването на работната група през 1984 г. безработицата сред младите е била сериозен проблем в страните, основали групата. Днес използваме термина „с по-малко възможности”, защото много млади хора са лишени от възможности, които техни връстници имат. За повече информация, вижте тук.