Дневник

 

ДЕН 1

В късния следобед на 1-ви ноември, след пристигането на участници от 12 държави от Европа за обучението “Човешки права от А до Я”, не губихме време и веднага се впуснахме в игри за запознаване и опознаване. И понеже темата е важна и прави връзка на безброй нива, в малки групи положихме основните щрихи на база личен опит и създадохме кръстословици от човешки права. След вечеря вечерта продължи с още игри в уютна обстановка. 
Нямаме думи, с които да опишем разнообразието и енергията на участниците. Всеки един от тях избра да кандидатства и ни даде възможност да съберем у дома такава цветна палитра от хора от А до Я! 

ДЕН 2

Във втория ден от обучението “Човешки права от А до Я” групата вече е сплотена и силните страни на всеки участник започват да стават все по-видими. Ориентирахме се относно целите, програмата и се запознахме с мотивацията, която свързва всички участници. Програмата е интензивна, терминологията е важна и за късмет с хубавото време успяхме да съчетаем разходка и дискусии в малки групи. Следобедът беше задълбочен в откриването на ключови термини, концепции и еволюция на човешките права. И за да запазим все пак позитивен дух, завършихме деня с терапия, тип “лагерен огън” на открито, благодарения на нашите домакини от НУЛЦ на БЧК – Лозен.

Разходка и разговори

ДЕН 3

В третият ден от обучението “Човешки права от А до Я” извървяхме пътя на бежанците и понеже беше дълъг и тежък, избираме да споделим с вас снимки от почивките между сесиите и от вечерта! През деня в почивките участниците използваха времето да довършат домашната си задача и да визуализират бежанската ситуация в родните си страни, а вечерта се срещанхем с експертите Владимир Панов и Лора Миланова, които ни разказаха за реалността при директната работа с търсещи закрила.

ДЕН 4

Това е денят в който следобед се отправихме към центъра на София, за да се включим в специално организираната Човешка библиотека: Хора от А до Я. Задно с ВКБООН и Си Ви Ес – България организирахме като част от програмата на Месец на Бежанеца и това събитие беше съобразено с темата на обучението, което се случваше паралелно. Обединихме усилия и участниците имаха възможност да бъдат “книга” или “читател”. 80% от участниците за първи път се срещнаха с този формат на жива библиотека и всички споделиха, че това е било едно от най-интересните, вдъхновяващи и отварящо очи събитие в живота им.

Снимки: Бевар Моса

ДЕН 5

Ден 5 от обучение “Човешки права от А до Я” беше посветен на визити в неправителствени организации, които работят по темите за миграция и бежанци. Благодарим на домакините, които приеха нашите групи от участници в първия ден от седмицата: Center for Legal Aid “Voice in Bulgaria” , UNHCR Bulgaria , Caritas Sofia , IOM Bulgaria , Lumos,Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) .

ДЕН 6

Ден 6 от обучение “Човешки права от А до Я” беше предназначен за прилагане на практика наученото до момента. Участниците работиха в екипи за да планират възможни акции за мултиплициране на наученото в родните си места. Вечерта завърши с мистично раздаване на сертификати!

ДЕН 7

Сутринта на последния ден от обучението участниците използваха визуална методика, за да дадат обратна връзка и да рефлектират върху наученото през седмицата. Нямаше време за сълзи от идващата раздяла, защото всички бяха наясно колко работа ги чака като се приберат, колко много вдъхновение и хъс са получили от обучителите и едни от други и как ще се подкрепят макар и от дистанция.