Членство

Членовете на Си Ви Ес – България са два вида – асоциирани и пълноправни. Всеки, който желае, може да стане асоцииран член на организацията, като попълни формуляр-заявка и заплати членски внос. След като сте били асоцииран член в продължение на поне една година, имате правото да кандидатствате за пълноправно членство на Общото събрание, което се провежда всяка година. Пълноправните членове на организацията гласуват приемането на нови такива, както и участват във вземането на решения, засягащи развитието на организацията.

Ако желаете да се информирате за събитията на Си Ви Ес – България, както и да получавате информация за лагери, младежки обмени, дългосрочни доброволчески позиции, обучения, семинари и др., можете да се включите в нашата инфо-листа. За тази цел трябва само да се свържете с нас и след това да си проверявате електронната поща за съобщения от нас.

Членове на Си Ви Ес – България могат да бъдат всички на възраст над 18 години без значение от националност, религия, пол, раса или политически убеждения.

Документи за сваляне:

Формуляр-заявка за асоциирано членство в Си Ви Ес – България

Такси, права и задължения на членовете на Си Ви Ес – България