Югоизточноевропейска младежка мрежа

photo of SEEYN volunteers

Югоизточноевропейската младежка мрежа е мрежа, която включва 14 организации от 8 балкански страни (Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Сърбия, Македония и България). Мрежата е основана през 2000 г. с координационната помощ на партньори от Дания.

SEEYN работи за създаването на стабилен регион, където между младите хора цари взаимно разбирателство без предразсъдъци. Тези цели се постигат чрез осигуряване на възможности за младите да пътуват на Балканите, да си сътрудничат и да поемат активна роля в обществото. Чрез доброволчески дейности и обменни програми мрежата популяризира ценности в полза на обществото, наемането на младежи, мир и разбирателство, подкрепя младежки инициативи и индивидуалното развитие.

Някои от дейностите на Югоизточноевропейската мрежа е организацията на доброволчески лагери и обмени за участници от Балканите. Освен това организираме обучения за лидери, по управление на доброволци и други. Важна част от инициативите на SEEYN е популяризирането на местна доброволческа служба във всяка от страните, членуващите в мрежата.

За повече информация проверете уебсайта на мрежата.