Къде и кога?

 

„Си Ви Ес – България“ е клон на международната мрежа за обмен на доброволци Service Civil International (SCI) и в нейните рамки сме член на европейска работна група, която насърчава участието на млади хора в неравностойно положение. Всяка година през лятото (юни – септември) заедно с другите членове на групата се организират средно по 20 обмена в Гърция, Словения, Унгария, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Ирландия, Италия. Освен това „Си Ви Ес – България“ изпраща български групи на обмени в други държави, където фокусът може да не е включване на млади хора в неравностойно положение.

Posted in: Факти за младежки обмени

 Posted by Lera at 09:35

Sorry, the comment form is closed at this time.