Работа

 

Материалите и инструментите за реализиране на проекта се осигуряват от Патрньора. Дейностите и работния график трябва да бъдат готови предварително. Работният ден може да продължава най-много 6 часа. За да не загубят доброволците мотивация, е необходимо работата да бъде разпределена така, че да няма дни, в които доброволците бездействат. Затова е важно да преценените необходимия брой доброволци за извършването на работата внимателно. Не е препоръчително да се водите от идеята: “Да заявим повече доброволци, пък после ще му мислим”.

Posted in: Партньор параметри

 Posted by Lera at 20:33

Sorry, the comment form is closed at this time.