Какво да правя сега?

 

Ако не сте успели да намерите отговор на вашия въпрос тук или ако искате да получите допълнителна информация, с радост ще ви отговорим.

 Posted by Lera at 14:23 Comments Off on Какво да правя сега?

Какви са ползите?

 

Ролята на лидер на младежки обмен съвсем не е просто на бавачка. От вас се очаква да развиете конкретни лидерски умения, да се научите да подкрепяте другите участници и да подпомогнете тяхното личностно развитие. Младежките лидери се научават как да работят в екип и как да разпределят задачите си. Ще се научите да поемате отговорност за други хора, да общувате с много разнообразни хора от различни националности.

Ролята на лидер на младежки обмен ви позволява се срещнете с други млади и дейни хора, с които да споделите идеи, интереси, начин на работа, забавни истории и много други неща. И разбира се, участието ви в младежки обмени и международни обучения ви дава възможността да посетите нови места и да се запознаете с нови култури и традиции.

 Posted by Lera at 14:19 Comments Off on Какви са ползите?

Какви са финансовите изисквания?

 

Разноските по настаняване и храна по време на предварителната среща, както и по време на обмена са изцяло покрити. Организаторите също поемат 100% от транспортните разходи за предварителната среща.

По време на обмена вие трябва да заплатите само 30% от пътните си разходи. Важно: В повече от случаите се налага лидерите да заплатят цялата сума по разходите си за пътуване, като 70% от тях ще им бъдат възстановени в срок от няколко месеца след обмена. Това забавяне се дължи на факта, че Европейската комисия, която финансира проектите,  първо трябва да получи финансовите отчети и едва тогава тя превежда парите по тях.

Условията за международни обучения и оценки са различни. Относно тях ще получите предварително информация. Обикновено, храната и настаняването са покрити, като вие ще трябва да покриете определена част от пътните разходи.

 Posted by Lera at 14:14 Comments Off on Какви са финансовите изисквания?

Какво ще кажете за обучение и оценка?

 

Си Ви Ес – България има практиката да изпраща лидерите си на поне едно обучение за лидери годишно в чужбина. Тези обучения са продукт на многогодишно сътрудничество и обмен на знания и опит между Си Ви Ес – България и нашите пратньори. Освен това Си Ви Ес – България организира редовните срещи в офиса си, на които наши доброволци и гости споделят опита си. В тази неформална обстановка може да зададете въпросите си, да чуете за преживяванията на другите, което да помогне за изграждането на вашите собствени лидерските умения. За да станете лидер на младежки обмен към Си Ви Ес – България, сте длъжни да участвате поне на едно от тези два типа обучения.

Освен това вие ще взимете и активно участие в подготовката на младежите, които заминават на обмен през сезона (юни – септември). Там вашата роля ще бъде да работите за сформиране на екип, да предадете информацията за обмена и заедно с нашия екип да подготвим младежите за тяхното изживяване.

След края на обмена в качеството си на лидер ще трябва да попълните формуляр за оценка на обмена. Освен това ще трябва да се срещнете с координатора на младежкия обмен, за да обсъдите положителните и отрицателните страни и възможните подобрения. След приключване на сезона на младежки обмени, ние каним всичките си лидери, за да направим оценка на целия сезон, да оценим работата им и най-вече за да обменим идеи за следващата година. Съвместно с пратньорите ни, организираме международни срещи за оценка, на които се събират лидерите от различни обмени и споделят мненията си за това как да се подобрят проектите. Всяка група лидери от една държава избира представител, който да бъде изпратен на международната среща.

 Posted by Lera at 14:09 Comments Off on Какво ще кажете за обучение и оценка?

Какви са изискванията?

 

За да станете лидер, трябва да имате навършени 18 г. и да имате вече опит с младежки проекти. Да отделите време за участието в обучение в страната или в чужбина, тъй като те са задължителни. От вас се очаква да разполагате с малко свободно време, което да посветите на младежкия обмен в течение на няколко месеца преди, по време и след него. Но най-важното изискване е да сте мотивирани и да се отнасяте отговорно към задълженията си.

 Posted by Lera at 13:52 Comments Off on Какви са изискванията?

Какво се случва след младежкия обмен?

 

След като се завърнете от обмена, от вас се очаква да се включите в срещи за оценка, където да споделите своя опит и добри практики. Повече информация в секцията „Обучение и оценка.”

Нека всички тези задължения обаче да не ви плашат, защото всички те са придружени от много добро настроение, шеги и хумор!

 Posted by Lera at 12:55 Comments Off on Какво се случва след младежкия обмен?

Какво се случва по време на младежкия обмен?

 

По време на самия обмен вие сте човекът, към когото младежите да се обърнат за съвет и подкрепа, така че те да могат да проявят качествата си и да преодолеят евентуалните трудности. Освен това, вие и другите лидери трябва да се погрижите за добрата атмосфера и групова динамика между всички участници в обмена. Ще водите работилниците и ще помагате при провеждането на други.

 Posted by Lera at 12:52 Comments Off on Какво се случва по време на младежкия обмен?

Какво се случва преди младежки обмен?

 

Ще участвате в обучения за лидери в страната и/или извън България и ще имате възможността да се запознаете и да обмените идеи с други лидери. Повече инфо в секцията „Обучения и оценка.”

Следващата стъпка е т.нар. Advanced Planning Visit (APV) – или среща за планиране преди началото на проекта. Като лидер вие ще трябва да посетите мястото за провеждане на обмена и да се запознаете с цялата група от лидери, както и с координатора на проекта. Обикновено посещението се провежда месец-месец и половина преди самия обмен. Основната ви задача по време на срещата е да сформирате екип с другите лидери, да обсъдите програмата и да дадете нови идеи. По време на срещата за планиране се разпределят задачите между лидерите. В зависимост от ситуацията, вие може да отговаряте самостоятелно за нещо или да трябва да работите съвместно с националната си група.

Също така вие ще участвате в обучението на българските младежи както от вашата група, така и от други обмени. Част от задълженията ви е да информирате подробно участниците си, така че те да знаят къде отиват и какво ще правят. Много важно е също да се срещнете с родителите на младежите и да ги уверите, че те могат да ви поверят детето си.

Когато всичко това е готово, трябва заедно с групата си и координатора на младежкия обмен да планирате пътуването. Лидерът трябва да се погрижи за пътуването и свързаната с него логистика. Тъй като обаче едно от уменията на добрия лидер е да делегира отговорност, ще трябва да разпределите част от задачите между младежите и с това да помогнете за тяхното личностно развитие.

 Posted by Lera at 12:49 Comments Off on Какво се случва преди младежки обмен?

Какви са задълженията на лидера на младежки обмен?

 

Лидерът има две основни задължения. Първото е да се грижи за групата, която предвожда (националната си група). Второто е да образува един екип с другите лидери на групи и заедно с тях да планира и организира различни дейности по време на обмена.

Съгласявайки се да станете лидер, вие се съгласявате не просто да прекарате две седмици в чужбина с други млади хора, но и поемате ангажимент за поне три месеца.

 Posted by Lera at 12:17 Comments Off on Какви са задълженията на лидера на младежки обмен?