Обучение и оценка

 

Обучението преди участието в даден проект е от изключително значение за „Си Ви Ес – България“. Всяка година се стремим да организираме обучение за всички заминаващи на обмени младежи, където да се обсъдят теми като:

  • права и задължения по време на проекта
  • междукултурно общуване
  • предразсъдъци и стереотипи
  • толерантност
  • работа в екип

На обучението представяме какво представлява младежки обмен на „Си Ви Ес – България”. Наблягаме и върху отговорностите, които поемат младите хора с участието си в подобен проект. Обучението е и мястото, където младежите се запознават с другите участници от България и лидерите си. По този начин успяваме за няколко часа да пресъздадем атмосферата на един младежки обмен.

В края на всеки проект „Си Ви Ес – България” провежда и крайна оценка на проектите, индивидуално или групово. Това позволява на групата да сподели с нас своите впечатления, проблеми, ако такива са възникнали, да изкаже свои препоръки. От друга страна за „Си Ви Ес – България” оценката дава шанс да подобряваме качеството на всеки един обмен за в бъдеще.

Posted in: Факти за младежки обмени

 Posted by Lera at 09:38

Sorry, the comment form is closed at this time.