Свободно време

 

По време на лагера доброволците имат право на 2 свободни дни седмично – т.е. ако лагерът е с продължителност от две седмици, то доброволците имат право на общо 4 свободни дни. Счита се, че дните на пристигане и заминаване са почивни за доброволците, тъй като тогава не се извършва работа. Свободните дни не е задължително да бъдат събота и неделя. Доброволците сами решават как да прекарат свободното си време, като сами покриват разходите, свързани с евентуални екскурзии и други занимания, освен ако няма отделено специално финансиране за това. В началото на лагера групата решава кои дни да бъдат свободни и планира как ще ги прекара.

Posted in: Въпроси за лагери

 Posted by Lera at 11:04

Sorry, the comment form is closed at this time.