Младежки обмен  »StereoMedia«

21/08 – 30/08/2015

Rakican, Slovenia

 

Повече за проекта

Целта на младежкия обмен е да се насърчи  междукултурния диалог между младите участници чрез идентифициране и преодоляване на  определени стереотипи за младежта в медиите. Чрез споделяне на различните стереотипи, които се разпространяват чрез местните медии, участниците ще имат възможност да се запознаят с приликите и разликите между техните култури. Те ще се научат как да пишат кратки статии и да говорят пред публика. Ще бъде създадена  среда, в която участниците ще бъдат насърчавани да споделят своите творчески идеи и опит, като  в същото време ще бъдат предоставени методи за писането на статии без клишета и стереотипи.

Крайният резултат ще бъде създаването на онлайн вестник, който ще бъде публикуван на интернет страницата на изпращащата организация и в социалните мрежи. Обменът ще завърши с мини-пресконференция, която ще отправи предизвикателство към участниците по отношение на  говоренето пред публика и организацията и подготовката на публично събитие.

Профил на участниците

В младежкия обмен ще участват 25 младежи от България, Унгария, Македония, Словения и Испания.

Ако сте между 16 и 25 години и се интересувате от темата за стереотипите и младите хора в медиите сте добре дошли да се присъедините към нас!

Какво се очаква от вас?

–          Да имате интерес в областта на журналистиката и да сте готови да разчупим заедно стереотипите за младите хора в медиите

–          Да имате идеи за вашия принос към темата на младежкия обмен

–          Да донесете предложенията си за междукултурните вечери – представяне на родната страна по интерактивен начин за другите участници (типична храна, интересни обекти, музика, танци и др.)

–          Да сте съгласни да участвате в подготовката на групата за младежкия обмен

 Място на провеждане

 Младежкият обмен ще се състои в замъка Rakican, в близост до градчето Murska Sobota.

 

Ракичан замък

Дейности и занимания
По време на обмена ще с е научим как да разпознаваме стереотипите в медиите и да пишем кратки статии, свързани с темата. Ще бъдем креативни, ще участваме в общи занимания с цялата група и в групови игри. Ще опознаем околностите на замъка и близкото населено място и ще прекараме време с  местните жители. Освен всичко друго, ще имаме време да се подготвим за създаването на онлайн вестник и малка пресконференция.

 Финансови условия

Всички разходи за храна, настаняване и за изпълнението на програмата ще бъдат поети от организаторите. Част от пътните разходи до размера на 170 евро ще бъдат възстановени след завръщането на групата в България.

Кандидатстване

Ако младежкият обмен е привлякъл  интереса  ви,  можете да кандидатствате като попълните форма за кандидатстване и ни я изпратите обратно на  youthexchanges@cvs-bg.org  до 2-ри август.

 Одобрените участници ще получат отговор до 5-ти август.

Sorry, the comment form is closed at this time.