logo_bmbРазбивачи на Балкански митове е проект, финансиран по програмата Еразъм+ и реализиран от VCV Serbia и GAIA Kosovo в периода 2016-2017. Проектът обединява 8 организации за мир от Сърбия, Албания, Косово, Гърция, Македония, България, Германия и Хърватия: 24 участника първоначално се срещнаха през ноември 2016 в Таванкут, Сърбия по време на обучителен курс, чиято цел беше да проучи митовете и влиянието им върху оформянето на идентичността. През март 2017 като втора дейност беше проведен младежки обмен във Велика Хоца, Косово, където 30 младежи обединиха идеите си за 10 дни. Последва и втори младежки обмен през септември 2017 година в Търстеник, Сърбия, посветен на изграждането на нова митология и позитивни истории за бъдещето.

В края на проекта беше решено да бъде създаден уеб сайт, където да бъдат събирани различни спомени и истории от Балканите, с цел регионът да бъде показан от една различна гледна точка.

Събраните данни ще послужат като пример за моменти на интеграция, кооперация и доброта сред гражданите от различните балкански страни. По тази причина търсим истории, които да възстановят концепцията за груповата идентичност, свързана с дадена нация; това ще ни помогне да надхвърлим реториката на единичните истории – вид разкази, които разказват само една страна на историята и допринасят за изграждането на тесногръдство, подсилено от стереотипи и предразсъдъци.

Балканите са пълни с истории, които биха послужили за целта! Те просто трябва да бъдат разказани!

Ако имате история, която смятате, че е подходяща и си струва да бъде споделена, посетете блога ни.

Mything Point

Изпратете вашите шедьоври на следния имейл адрес: office@volotiraj.rs

Не е нужно историите да бъдат дълги или пък сложно описани, колкото по-директно към смисъла отвеждат, толкова по-ефективни биха били!

Нямаме търпение да прочетем вашите истории!

За повече информация,относно проекта, можете да посетите следните уеб сайтове:

VCV Serbia – Balkan Myth Buster

GAIA Kosovo – Balkan Myth Buster

Sorry, the comment form is closed at this time.