Ако смятате, че лидерство, екология и междукултурно общуване не могат да бъдат съчетани, то сега имате възможност сами да се убедите, че това е възможно!

Предлагаме ви да станете участници в едно интересно обучение, което ще се проведе в Montreuil en Touraine, (Тур) Франция, от 10.06. до 20.06.2013. Обучението носи заглавието Training of leaders- intercultural and ecological camps и има за цел подготвянето на млади лидери с интерес в областта на екологията и интеркултурното общуване. В различните работилници по време на обучението, ще бъдат използвани екологични техники и участниците ще имат възможност да се научат как да ги реализират по-късно. Освен това, ще има и теортитичнат част, поднесена чрез неформални методи на обучение, като дебати, ролеви игри, театър и т.н.

Организаторите от Асоциация “Compagnons Bаtisseurs France“ има богат опит в организирането на обучения и работилници за лидери на Международни доброволчески лагери и младежки обмени. Партньор в обучението е и органозацията STAJ Tourain, коята всяко лято организира „Nature Camps” – доброволчески лагери с екологична тематика.

В проекта ще участват 24 участника на възраст между 18 и 30 години от Франция, Италия, Гърция, България, Естония, Турция и Германия. Храната е осигурена, 70 % от пътните разходи на участниците ще бъдат възстановени. Участниците ще бъдат настанени в палатки, също осигурени от организаторите.

Освен новите запознанства с интересни хора, различни култури и националности, участниците ще подобрят уменията си да се изразяват, да слушат активно, да се научат да бъдат самостоятелни, самоуврени и да придобият, обогатят и допълнят знанията, необходими на всеки младежки лидер.

В приложените файлове, ще откриете:

  • формуляр за участие (файл с име „CBF exchange form”)
  • по-подробна информация за обучението (файл с име: „Training of leaders-1”)

Ако имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнения формуляр за участие и кратка мотивация  на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.05.2013. Моля, озаглавете мейла си Training of leaders_Francе_{Name}

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на май.

Пожелаваме ви успех!

CBF Application Form_Leaders_Training_

CBF_Call_for_participants_Leaders_Training

Sorry, the comment form is closed at this time.