Дойде време да тестваме част от продуктите, които разработихме по проекта “ESTEEM – Youth work responses to young people well-being”.

В тази връзка търсим 5 младежи и 1 лидер с тях да вземат участие младежкия обмен, който ще се проведе от 12 до 18 септември 2023 г., в Латвия. Целта на обмена е младежите да научат повече как да поддържат своето благосъстояние, както и да изпробват образователната игра и дигиталното приложение на тази тема.

Повече информация за обмена може да прочетете тук.

Ако желаете да кандидатствате, формуляра може да намерите тук.

За повече информация може да пишете на Наталия на longterm@cvs-bg.org.

Проектът “ESTEEM – Youth work responses to young people well-being”, No. 2021-2-LV02-KA220-YOU-000051464 е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма “Еразъм+: Младежта в действие” и администриран в Латвия от Агенцията за международни програми за младежта.

Sorry, the comment form is closed at this time.