Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права

6„Не е достатъчно да говориш за мир. Някой трябва да повярва в него. Не е достатъчно да вярваш в него. Някой трябва да работи за него.”

Елинор Рузвелт

„Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права” е проект, който цели насърчаване на активното гражданство сред младите хора чрез доброволчество и провеждане на доброволчески инициативи. Проектът е одобрен и финансиран от НЦЕМПИ и се осъществява от Си Ви Ес – България в сътрудничество с още 8 локални и национални организации, за период от 7 месеца (1.01-31.07.2014)

 

Проектът събира младежи от 9 различни организации в България, които имат за цел да планират и проведат две акции, свързани с разрешаването на местен проблем, предварително индикиран от организацията чрез кратка онлайн анкета. Акциите ще са под надслов “Аз съм човек и имам права”. Първите акции ще се случат едновременно в София, Видин, Велико Търново, Русе и Сливен на 24 април, когато е и Международния ден на младежката солидарност.

 

Основната цел на проекта е да разбие стените, които всички ние издигаме в ежедневието си благодарение на предразсъдци и недоверчивост. Значението на доброволчеството като средство за справяне с конфликти и проблеми е важно за тяхното разрешаване и предотвратяване на местно ниво. Затова проектът цели да подобри и изгради нови практики сред доброволците и да провокира повече млади хора да са толерантни в комуникацията си с другите и да се борят срещу насилието в различните му проявления. Младежите, които ще се включат в проекта ще разберат ролята на доброволчеството за развитие на гражданското общество.

Партньори по проекта: Каритас София“„Конкордия България“„Активно общество“ Видин,СНГ Ателие “История и памет”,  Клуб „Юрист“ Русе и „Блян за романтика, цветя и космос“ Сливен.