Nov 282016
 

Си Ви Ес – България домакин на международна среща за социално включване

обща снимка

Си Ви Ес – България беше домакин на международна среща на организации от SCI групата за включване на младежи в неравностойно положение в обществото и за подобряване на техните възможности на пазара на труда. Тази езен в България се събраха 14 опитни координатори и активисти от Италия, Каталуния, България, Сърбия, Македония, Гърция, Украйна, Словения и Унгария за да оценят младежките обмени и другите проекти през 2016, насочени към социално включване на младежи в неравностойно положение. Групата използва срещата също така, за да планира съвместни си проекти през 2017.

Три младежки обмена във Франция, България и Каталуния се случиха през лятото на 2016 с участието на младежи, изправени пред различни предизвикателства в живота си. Партньорските организации обсъдиха сътрудничеството си, като направиха оценка на изминалите дейности, обмениха добри практики, обсъдиха и подобриха процедурите си и работиха в посока създаване на нови възможности за социално включване.

Като резултат от срещата беше разработен информационен материал на английски език с добри практики и съвети на групата за проекти насочени към социално включване. Материалът е достъпен до всеки, който работи в тази сфера и може да се свали оттук: info material pack with best practices and tips for social inclusion projects

Sorry, the comment form is closed at this time.