Проект “Солидарност”

 

Проект „Солидарност“ е логично продължение на „Проект Бежанци“ (https://www.facebook.com/refugeeproject ) – най-голямата и най-продължителна доброволческа инициатива в областта на принудителната миграция в България, която Си Ви Ес-България стартира през 2010 г. и продължава в сътрудничество с Каритас София от 2011 до 2020 г.

Тематичен фокус:

  • Мир и междукултурен диалог
  • Включване (изграждане на мостове)

Конкретни цели: Тип дейност/ Дейности

  • Укрепване на капацитет за защита и насърчаване на правата и ценностите на ЕС
  • По-благоприятна среда за организациите на гражданското общество и защитниците на правата, като например националните институции за правата на човека
  • Повишена осведоменост на гражданите за правата и ценностите на ЕС

Тип дейност/ Дейности

Социално включване и антидискриминационни дейности (специфични инициативи за насърчаване на социалното включване, равенство между половете, борба с расизма и дискриминацията)

  • Регулярни дейности в центровете за бежанци на ДАБ и Интеграционните центрове на партньорски организации като фондация „За Доброто“, фондация „Помощ за Украйна“ и др. Тези дейности ще се извършват от доброволци, които ще бъдат обучени, координирани и подкрепяни от координатора на проекта.
  • Психологическа помощ за търсещи закрила и бежанци
  • Регулряно организирани развлекателни, спортни и културни мероприятия за търсещи убежище и бежанци.

Включи се в доброволческия екип като попълниш формуляра, който можеш да намериш тук.

Дейности за повишаване на осведомеността (фестивали, улични акции, публични събития, кръгли маси, срещи с органи и институции)

Събития за повишаване на осведомеността и културен обмен – ще организираме различни събития за повишаване на осведомеността и културен обмен и онлайн кампания, която ще има за цел да повиши осведомеността относно проблемите, пред които са изправени бежанците, като в същото време насърчава европейските ценности като човешко достойнство и права на човека, равенство и свобода. Ще поставим специален акцент върху деконструирането на слуховете и фалшивите новини, които се разпространяват в местните общности по отношение на бежанците. Ще оставим място на местните доброволци да предложат и планират дейностите, следвайки нашия опит в организирането на живи библиотеки, фестивали, подкаст, инициативи за месеца на бежанците, спортни събития, изложби и т.н.

Доброволчески дейности и/или културен обмен, насочени към повишаване на осведомеността на гражданите за ценностите на ЕС (Доброволчески лагер „Солидарна доброволческа академия“)

Идеята за доброволческите лагери се ражда веднага след Първата световна война и оттогава събира хора от различни части на света, които работят и обменят опит по отношение на социалното включване, проблемите на околната среда, възстановяване след природни бедствия, историческото наследство, изкуството и културата и много други. Всички тези проекти са насърчени от идеята за развитие на местните общности, основано на толерантност, трансформиране на конфликти и насърчаване на сътрудничество и споделяне на добри практики. Повече информация за доброволческите лагери на Ес Си Ай интернешънъл можете да намерите тук.

В рамките на проекта организираме доброволчески лагер „Солидарна доброволческа академия“, който ще се проведе от 14 до 24 септември 2023 г. в регистрационно-приемателните центрове в София(визита) и с. Баня(доброволчески дейности), където група от осем международни доброволци и двама координатори ще проведат образователни, развлекателни и спортни дейности за деца, младежи и възрастни.

В малкия регистрационно приемателен център в с.Баня присъствието на неправителствени организации е почти нулево, за разлика от центровете в София и Харманли, в този център няма организирани седмични дейности за търсещите закрила. Освен това местоположението на центъра, в малкото село Баня, затруднява взаимодействието на бежанците с българите.
С този доброволчески лагер ще се опитаме да разчупим ситуацията на изолация на центъра и да създадем пространство, където доброволците и търсещите убежище да могат да се срещат и работят заедно. Нашата цел е да насърчим междукултурния обмен между международните доброволци и търсещите закрила и по този начин да подкрепим тяхното овластяване и да внесем малко светлина в ежедневието им в центъра, където те очакват решението относно молбата си за закрила. Основната цел е да се помогне на търсещите убежище да се почувстват приети и да възвърнат своето достойнство и да се улесни интеграцията им в обществото.

В първите дни на лагера доброволците ще имат възможността да се срещнат с експерти в областта на принудителната миграция и да научат повече за положението на търсещите убежище и получилите на временна и международна закрила в България. Заедно те ще изготвят план за дейностите по време на доброволческия лагер, след което ще проведат планираните работилници в центрове на Държавната агенция за бежанците.

В миналото сме организирали доброволчески лагери в гр.София и с.Баня (2012 и 2017 г.). Разделихме търсещите закрила в три различни групи: деца и младежи, жени и мъже и проведохме специфични дейности за всяка една от тези групи. Графикът ни предвиждаше две смени в центъра на ден, от 10:00 до 13:00 сутринта и от 16:00 до 18:30 следобед. За децата и младежите нашите дейности бяха фокусирани върху усвояването на основни познания по английски език и математика. Сутрин съсредоточаваме усилията си върху образователната част, докато следобед подготвяме повече развлекателни и спортни дейности. Винаги се опитвахме да свържем развлекателните дейности с образователната част, за да си припомнят децата и младежите понятията, които преподавахме с игри.
За мъжете организирахме различни спортни и развлекателни дейности, построихме шахматна дъска с помощта на ециклиани матеиали, играхме различни спортове (футбол, волейбол, доджбол…) и създадохме постанство за обсъждане на теми, които вълнуваха обитателите на центъа. С жените сме организирали предимно арт дейности като изработка на гривни, колиета, пощенски картички, чанти. Също така и с жените успяхме да създадем пространство за разговори на различни теми, които ги вълнуват. Организирахме и две кино вечери в лагера, където прожектирахме два различни филма, един за деца и друг за възрастни.

Кандидатствай за участие в доброволческия лагер тук.

снимки: архив Си Ви Ес – България и Soulcinematic

Проект “Солидарност” се изпълнява в рамките на схемата за рефинансиране на Ес Си Ай Интернешънъл, финансирана по програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).