Представяме ви най-актуалния списък с предложения за дългосрочни доброволчески позиции в рамките на Ес Си Ай. Списъкът е пресен, пресеничък – от този месец, така че колкото по-бързо действате, толкова по-големи са шансовете ви.

Част от предложенията за по Европейска доброволческа служба и се финансират от Европейската комисия по програма “Младежта в действие”. 90 % от пътните разходи на доброволците се покриват по програмата, а добровлоците имат осигурени джобни, храна и настаняване. Ако ви допадне предложение по ЕДС, изпратете CV и мотивационно писмо до cvs-bg@bluelink.net, като го адресирате до Снежина Козарева.

Другите предложения, представени под LTV имат алтернативно финансиране и доброволците сами покриват пътните си разходи до и от мястото на проекта. Освен това се за тях се заплаща и административна такса към Си Ви Ес – България на стойност 150 лв. Ако един от LTV проектите ви привлече, изпратете попълнения формуляр за кандидатстване, който може да свалите от по-долу.

Ако имате въпроси или нужда от повече инфо, не се колебайте да се свържете с нас на cvs-bg@bluelink.net!

Vacancies List Aug 2011

AF – LTV 2011

 

В прикачения файл може да намерите най-актуалните дългосрочни доброволчески позиции в рамките на мрежата за обмен на доброволци и разпространение на мир Ес Си Ай (Service Civil International – SCI). Позициите са на най-различни места по целия свят, а темите са също толкова разнообразни.

Ако си харесате някои от проектите, моля попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете на cvs-bg@bluelink.net до Снежи. Пак до нея се допитвайте, ако искате да получите повече информация.

Моля обърнете внимание, че за тези позиции се заплаща административна такса за обработка на документи от 150 лв. в случай, че сте одобрени. Доброволците сами си поемат пътните разходи, както и такива за виза и ваксини, ако са нужни.

Vacancies List Junе 2011

Application Form – LTV 2011

 

Представяме ви най-новите дългосрочни доброволчески проекти в Европа и по света. Всички те са в рамките на международната мрежа за обмен на доброволци Ес Си Ай (SCI – Service Civil International). Ако някой от проектите ви хареса и бихте желали да кандидатствате, моля попълнете прикачения по-долу формуляр и го изпратете на cvs-bg@bluelink.net. Следете за крайните срокове!

Тези предложения са част от LTV (long-term volunteering) проектите на Ес Си Ай. Обърнете внимание, че се плаща административна такса към Си Ви Ес – България, а доброволците сами поемат пътните разходи. За повече инфо може да проверите в секция LTV на нашата страница.

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се обърнете към Снежина Козарева на cvs-bg@bluelink.net.

Vacancies List April 2011

Application Form – LTV 2011