НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

12-14 декември 2014 г., гр.Карлово

Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” гр.Карлово кани младежки лидери, младежки работници и хора, работещи с младежи за участие в национален младежки форум на тема “Младите не искат да са безработни!”.

Форумът се организира по проект на СНЦМЛАДЕЖКИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В РОЗОВАТА ДОЛИНА”, финансиран по Дейност КА3 на Програма “Еразъм +”.

Форумът ще се проведе от 12 до 14 декамври 2014 г. в гр.Карлово. Очаква се във форума да вземат участие 40 представители на младежки и ромски организации на възраст от 18 до 30 години,  които ще се включат в дискусиите и обсъжданията за начините за справяне с младежката безработица и изразяват готовност след участието им в националния форум да продължат да работят по места, като консултират  месни младежи от ромски и български произход за възможностите и мерките, които предоставят българските институции за справяне с младежката безработица и начините за участие на младите хора в процесите на взимане на решения и формиране на младежки политики.

За участие във форума ще бъдат поканени и лица и експерти, отговорни за формирането на младежките политики на различно ниво-местно, регионално и национално. Ще поканим и експерти от Европейския информационен и иновационен център към Търговско-промишлената палата в Пловдив, които да разяснят на младежите възможностите за започване на малък и среден бизнес и за консултантските услуги, които те предлагат в помощ на младите хора.

Заедно  младежки лидери и властимащи лица ще дискутират, обсъждат и търсят решения на настоящите проблеми на българските младежи при  излизането им на пазара на труда, при стартирането им на собствен бизнес и “изтичането на мозъци” в чужбина, където има много по-добри условия за реализирането на младите хора.

Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване, в който да посочат мотивите и желанието си за участие.  При подбора на участниците ще се взема предвид пола, етническата пренадлежност, възрастта и местонахождението. Попълнените формуляри очакваме до 14.11.2014 г. на e-mail: mgird@abv.bg.

Пътните разходи, настаняването и изхранването на участниците се поемат от организаторите за датите на форума. Очаква се участниците да пристигнат в гр. Карлово на 12 декември 2014 до 12:30ч. и да отпътуват на 14 декември 2014 след 14:00ч.

Окончателната програма на форума ще бъде изпратена на селектираните участници.

УСПЕХ!

Application Form

Sorry, the comment form is closed at this time.