Между 5 и 9 ноември 2013 година в Мали Иджьош, Сърбия се проведе обучение за ментори и координатори на дългосрочни доброволчески проекти “MentOring Volunteer Exchanges (MOVE)” в мрежата на SCI. Включиха се участници от 15 страни – Австрия, Албания, Германия, Испания, Молдова, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Финландия, Белгия, Холандия, Хърватска, Швейцария и България.  Представители от Си Ви Ес – България бяхме Диана Недева (пристрастен активен доброволец) и Наталия Живкова (координатор на заминаващите дългосрочни доброволци).

Групата

Темите, които обсъждахме, бяха ролите на участниците в дългосрочните доброволчески проекти, справяне с трудни ситуации по време на проектите, споделяне на добри и не толкова добри практики 🙂 и опит от различните страни. Работихме и с конкретни инструменти, които подкрепят и улесняват комуникацията и работата в международна среда. По време на обучението започнахме разработването на “Пътеводител на ментора”, който ще е готов до края на годината и цели да подпомогне менторите и координаторите на дългосрочни доброволци в техните ежедневни задачи. В действие Прибрахме се много вдъхновени и ентусиазирани от срещата с нашите колеги и готови да прилагаме новите практики в работа ни с доброволците. EU_flag_progryia_EN-01 Обучението се финансира от “ch Foundation” по програма “Младежта в действие”.

Sorry, the comment form is closed at this time.