b3769a7498aad15d181f02dd7aa5668b78ae35e0._294_От дневния център за хора с психични страдания, който се намира в район Слатина, се обърнаха към нас смолба да рапространим следната информация.

Дневният център предлага на хората, които го посещават, възможността да посещават клуб по народни танци. В момента обаче клуба си няма ръководител и се търси доброволец, който да води занятията до края на годината. В него вземат участие само 4 посетители, но той е от изключително значение за тях.

Занятията се провеждат веднъж седмично за 1 астрономически час, като доброволецът може да се уговори с учасгтниците за точното време на провеждане в дизапозна от 10:00 до 16:30 ч., когато дейностите трябва да са приключили. Играят се народни танци, като потребителите вече са научили няколко хора. Водещият е свободен да предлага нови идеи или да подкрепи някакви интереси, възникнали в групата. Възможно е да се играят и други колективни танци.

Доброволецът не се очаква да има образование или опит в работата с хора с психични заболявания, но да може да танцува и да преподава на други хора. Той или тя ще бъде подкрепен от експерт (ко-водещ), който няма да се меси в самите танцувални занимания, но ще го/я подкрепя във взаимоотношенията му/й с потребителите и ще го/я въведе в начина на работа.

За повече информация желаещите могат да се обаждат на телефона на дневния център: 0879 835 417.

Sorry, the comment form is closed at this time.