От 19 до 26-ти август в с. Емен се проведе международно обучение “Социално включване в действие: Красотата на културното многообразие”. Тренингът е първото от две обучения, планирани в рамките на проект “Социално включване в действие”, изпълняван от Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”.

В международната мобилност се включиха 34 участници, обучители и организатори от 12 държави – България, Германия, Кипър, Естония, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция и Чехия.

Обучението си постави за цел да подобри разбирането на младежките работници за спецификите на работа с хора с културни различия. Освен задълбочаване на теоретичните познания, обучението представи конкретни методи и инструменти за включване на млади хора с културни различия в ежедневните дейности на партньорските организации. Фокусът падна върху младежи имигранти, бежанци или потомци на имигрантски или бежански семейства; членове на национални или етнически малцинства; хора, които имат затруднения с езиковата си адаптация или културната интеграция.

Експерти от различни области на социалното включване представиха на участниците примери от тяхната работа и заедно с участниците се разискваха идеи за включване на младежи в неравностойно положение.

Диляна Гюрова – Кюпелийски сподели своя опит като социален работник, директор на фондация, предлагаща социални услуги и доброволец във включването на младежи от ромски произход. Всеки един от участниците взе участие в “телевизионното предаване” InclusionTV и представи карта с разпределението на млацинствените общности от своята страна, което провокира размисли и дискусии в групата.

Катерина Стоянова постави фокуса върху работа с бежанци и лица, търсещи закрила, като сподели примери от дългогодишния си опит като координатор на Проект Бежанци. Чрез неформални занимания и игри участниците имаха възможност да се поставят в позицията на хора, търсещи закрила, което породи задълбочени обсъждания както по време на сесиите, така и в свободното време. Наталия Живкова насочи вниманието на участниците към менторството и индивидуалния подход и подкрепа в работата с младежи от различни общности.

Връзката между изкуството, културното многообразие и социалното включване беше в основата на работата на гост-лектора Мария Коса с групата. Работилницата по “Разбиране на културните различия чрез африкански танц” позволи на участниците да се запознаят от личен опит със силата на изкуството и културата като инструменти за преодоляване и оценяване на различията.

Шоу на талантите “Emenvision” и представяне на родните места на участниците разнообразиха вечерната програма и позволиха дискусиите от деня да продължат в неформална обстановка. С различния си произход и лични истории участниците сами осъзнаха предизвикателствата в общуването и нуждата от умения като съпричастност, приемане и недискриминация.

Един от дните групата прекара във Велико Търново, където се проведе и Жива библиотека на тема “Красотата на културните различия”. В нея взеха участие 11 живи книги – хора, които споделиха своята история в работата си с различни общности или техния личен опит като хора от етнически малцинства, чужденци и т.н. Сред живите книги участваше жена от Великобритания, която работи за включването на деца от ромски произход във великотърновско село, в което живее; нидерландец, който е общински съветник във Велико Търново; бесарабска българка от Молдова, която живее в Търново; бежанец от Замбия, който от 30 години живее в България и работи за включването на деца с по-малко възможности, а през 2017 взима участие в международния проект A Pocketful of Dreams vol. II Europe and Africa със свой разказ за проблемите с детските бракове в Замбия.

Посетителите на живата библиотека имаха възможност да “прочетат” историите на жена от турски произход и какво е да израстнеш като малцинство в България; момиче от Каталуния, която живее в България, сподели своя опит и лични разсъждения по повод на културните различия; мъж, чийто баща е от Бангладеш, а майка му – от България, разказа от своя опит какво е да си част от различни култури; жена от Израел с баща руснак разказа защо е избрала да живее във Велико Търново; хърватка отговори на въпроса защо за себе си и семейството си предпочита живота в малко търновско село пред мултимилионния град.

Участниците в обучението рефлектираха върху прочетените истории и в малки групи отразиха своте размисли под формата на видео. Креативните методи (театър, видео) бяха използвани в работата по малки групи по темите за дискриминацията и толерантността. А в програмата беше предвидено и време за Open space сесия, в която участниците споделят своя опит, умения и знания с другите от групата – рисуване с къна, спортни занимания, възможности за съвместни занимания бяха някои от дейностите в тази сесия.

Проектът “Социално включване в действие”,2020-1-BG01-KA105-078909 се осъществява с подкрепата на програма Еразъм плюс, Д1 Мобилност на младежки работници.

 Posted by Mira at 12:16 Обучения

Sorry, the comment form is closed at this time.