Обучението ще се проведе в Любляна, Словения от 06.07 до 15.07

Целта на курса е да се засили влиянието на работата с младежи върху дейносттите, свързани с анти-дискриминацията (по- специално анти-расизма и анти-ксенофобията) чрез метода на “невидимия театър”. Ще се работи върху два важни аспекта:

1. Да се ангажират повече младежи в акции, свързани с анти-дискриминацията и

2. Да се разпространи полученото знание по- ефективно и да се приложи в публичното пространство, като по този начин да бъде засилена и разширена дейността по анти-дискриминацията.

 

Участниците ще се запознаят с основните изразни средства на уличния театър, и спецификите на организираното улично представление. Заедно с допълнителната теоретична подготовка, получена чрез дискусии и групови занимания, участниците ще развият конкретни предложения как да приложат новополучените умения в работата си с младежи.

В проекта ще участват 25 участника от  Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Словения, Сърбия, Косово, Черна Гора, Македония и България.

TC application form

infosheet

Ако курсът е привлякъл вниманието ви, пишете ни на cvs.katerina@gmail.com за да кандидатствате

Sorry, the comment form is closed at this time.