Участниците

Oт 14 до 16 ноември във Враца се проведе Национален фестивал на доброоволческите организации. Във фестивала взеха участие представители на 11 организации от страната и региона:

В четвъртък (14 ноември) в читалище „Развитие” за няколко часа организациите представиха своята дейност пред местната общност. След това се проведе работна среща, където участниците имаха възможност да разгледат цикъла на управление на доброволци, как да организираме доброволчески проекти и как да  привличаме доброволци. Всичко това беше съпътствано с обмен на опит и добри практики за работа.

Изложението

Целта на събитието беше планирането на съвместни инициативи между различните организации. Фокусът падна върху решаване на идентифицирани нужди в Природен парк „Врачански Балкан” и изготвянето на план за доброволчески дейности в парка. Такива програми бяха разработени в 3 направления, които участниците, идентифицираха като особено важни и наложителни:

  • образователни дейности в сферата на опазването на околната среда
  • маркиране на туристически маршрути
  • борба с бракониерството и незаконната сеч

Стъпки

logo-oposСъбитието се проведе в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Sorry, the comment form is closed at this time.