Звънецът в офиса на Международния секретариат на Ес Си Ай. “Позвънете 3 пъти за Ес Си Ай….”

Ес Си Ай (Service Civil International – SCI) търси международен координатор (International Secretary), които да работи в Международния секретариат (International Secretariat) на организацията в Антверпен, Белгия. Ес Си Ай е динамична, международна доброволческа организация, която има за цел да популяризира мира и междукултурното разбиране чрез международни доброволчески проекти в целия свят.

Основните задачи на координатора включват: управление на офиса и екипа, администрация, подкрепа за отделните клонове на организацията и международните работни групи, фондонабиране и поддържане на мрежа от контакти (networking), предлагане и изпълнение на нови проекти, поемане на инициативи за изпълнение на стратегическия план на Ес Си Ай.

Организацията търси човек със силно изявени лидерски и комуникативни умения, междукултурен опит, визия, творчество и доказани умения за управление на екипа, предприемачески дух и опит в международни граждански и доброволчески организации.

Тук може да намерите подробна информация за позицията, както и за процедурата по кандидатстване.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.