Днес приключи 5-дневният семинар “Добри практики при менторство на млади доброволци в неравностойно положение по време на доброволчески проекти”. Семинарът се извърши с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската

комисия и Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”. Си Ви Ес – България беше домакин на събитието, което се проведе между 1 и 6 ноември. Семинарът събра 30 участници, представители на 11 организации от 11 държави – България, Испания, Ирландия, Великобритания, Белгия, Словения, Унгария, Македония, Сърбия, Франция, Италия. Основната цел на семинара беше да създаде форум за обмен на добри и успешни практики, техники и методи в работата с младежи в неравностойно положение. Обсъдени бяха и практики по темата управление и разрешаване на конфликти.

По време на семинара бяха дискутирани и предизвикателствата пред които са изправени менторите на младежи в неравностойно положение и тяхната роля за развитието на тези млади хора. Методите използвани по време на семинара бяха дискусии, работа в малки групи, уъркшопи, ролеви игри, а методите “open space” и “world cafe” бяха използвани за да провокират активното включване на участниците.

Отзивите на участниците за условията на работа и организацията на срещата бяха повече от добри.

Голяма част от тях споделиха мнение, че семинарът е изградил у тях още по-сериозно отношение към работата с хора в неравностойно положение. Стана ясно, че поднесената и обсъдена информация е успяла да попълни евентуалните пропуски в знанията и опита на участниците.

По време на семинара се събираха идеи и се работеше по наръчник за добрите практики в менторството на доброволци в неравностойно положение на английски език. Сформира се международен екип, който да работи по неговата подготовка, изработване и оформяне през следващите два месеца. Към края на януари очаквайте и самия наръчник!

Още снимки от семинара плюс коментари от участниците може да видите във Фейсбук стртаницата на Си Ви Ес – България.

Sorry, the comment form is closed at this time.