Представяме ви най-новите дългосрочни доброволчески проекти в Европа и по света. Всички те са в рамките на международната мрежа за обмен на доброволци Ес Си Ай (SCI – Service Civil International). Ако някой от проектите ви хареса и бихте желали да кандидатствате, моля попълнете прикачения по-долу формуляр и го изпратете на cvs-bg@bluelink.net. Следете за крайните срокове!

Тези предложения са част от LTV (long-term volunteering) проектите на Ес Си Ай. Обърнете внимание, че се плаща административна такса към Си Ви Ес – България, а доброволците сами поемат пътните разходи. За повече инфо може да проверите в секция LTV на нашата страница.

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се обърнете към Снежина Козарева на cvs-bg@bluelink.net.

Vacancies List April 2011

Application Form – LTV 2011