За проекта

„Бягащо чудо” е част от инициативите на Каритас София, посветени на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.  Целта е чрез участието на ученици и младежи в благотворителен крос да се наберат средства за  дейностите на организацията, насочени в подкрепа на старите хора. Събитието предвижда всеки участник да открие собствени спонсори, които да дарят поне по 1 лев. за всяка пробягана от него обиколка.  Желанието ни е да поощрим учениците и младежите  да съчетаят своята спортна активност, изобретателност и ентусиазъм с конкретен социален ангажимент, като им дадем възможност да участват в самата организация, да разпространяват идеята и да се опитат сами да открият спонсори, готови да ги подкрепят дори и със символична сума. В процеса на организацията децата ще бъдат запознати с доброволчеството като начин да помагаш на нуждаещите се, с проблемите на възрастните хора, с дейностите на Каритас София.

Задачи на доброволеца:

Основната задача на доброволците ще бъде да представят проекта „Бягащо чудо” в предварително определените училища. С помощта на рекламни материали и други предоставени от нас пособия, доброволците ще трябва да запознаят децата със същността на проекта, каузата му и смисъла на доброволчеството.

Доброволците трябва да насърчават децата за участие в кроса, да подкрепят идеите им и да им дават насоки в тяхното осъществяване.

Доброволците ще имат за задача да подпомогнат организацията на събитието с различни дейности като изготвяне на списък с участниците за съответните училища, помощ в самия ден на събитието.

Всяка група ще има свой координатор, който ще поддържа връзка с директор на училището и учителите, както и с представително лице на Каритас София.

Заетост:

След сформиране на доброволческите  групи, ще се определят конкретни райони, в които всяка група ще работи, като доброволецът може да избере най-подходящия за него район.

Ще се работи по предварително съгласуван график, спрямо възможностите на всяко училище с приблизителна заетост минимум 2 часа седмично.

Изисквания към доброволеца:

 • възраст над 16 години;
 • желание и умения за работата с деца и младежи;
 • готовност коректно да представлява Каритас София и нашата мисия.
 • отговорност и способност за самостоятелна работа;
 • способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;

Продължителност:  

март – септември 2012

Обучение:

След провеждане на интервю, одобрените кандидати ще бъдат лично поканени на обучение, където ще получат всички необходими материали и насоки за предстоящата им работа.

Преимущества:

 • придобиване на опит в работата с деца и младежи;
 • придобиване на опит в работата в екип
 • възможност за развитие на презентационни и комуникативни умения
 • динамичен и интересен проект, в който креативните идеи и гъвкавото мислене са от първостепенно значение.
 • възможност да общувате с мотивирани, отговорни и ангажирани хора.
 • сертификат от Каритас София;
 • лично удовлетворение.

Помощ

 • доброволецът ще бъде наставляван и подпомагани в работата си от представител на Каритас София, като ще получава всякаква необходима информация, съвети и подкрепа в работата с децата и младежите.

 Краен срок за кандидатстване: 29 февруари.

Повече информация и формуляр за кандидатстване може да откриете на

www.wonder.caritas-bg.org

 Posted by Kathy at 23:02

Sorry, the comment form is closed at this time.