Balkan Map

SAVA working group works mainly with volunteers on Balkan

SCI SAVA работна група в рамките на Ес Си Ай  тъеси доброволци от Балканите, които да се включат в средносрочни доброволчески проекти (MTV=Mid-term volunteering) с продължителност до 3 месеца. Мотивираните доброволци могат да кандидатстват за един от 4 проекти – в Косово, Сърбия, България и Хърватска.

В Косово можеш да подкрепиш работата на GAIA в организирането на летни лагери и творческия проект Art in Action в селото Племетина, близо до Прищина. Със Си Ви Ес – България може да прекараш 2 месеца в Училище за природа в с. Влахи (ВНИМАНИЕ: само за чуждестранни доброволци). В Сърбия може да прекарате 2 месеца в Нови Сад с екипа на VCV, работейки над различните им проекти. Накрая може да избереш да доброволстваш 3 месеца в Кутерево в Център за опазване на мечки (Bar Refuge Centre) и да подкрепиш техните екологични образователно програми. Повече информация за всеки един от проектите, може да намериш в прикачения файл.

Всички заинтересовани доброволци от Балканите, независимо от тяхната възраст (18+), опит, религия и т.н., могат да кандидатстват, като попълнят формуляра за кандидатстване и го изпратят на savawg@yahoo.com (с тема: SAVA MTV application) възможно най-скоро, но не след 20 април.

Доброволците могат да кандидатстват само за 1 от проектите и трябва:

  • да са от Балканите
  • да бъдат поне на 18 години
  • да са готови да участват за 1, 2 или 3 месеца в редизвикателни доброволчески проекти на Балканите в
  • да са подкрепени от клон на Ес Си Ай – за България това е Си Ви Ес – България

Всички разходи по доброволческите проекти могат да бъдат покрити, но определена подкрепа от страна на доброволците е добре дошла (като пътни разходи, здравни застраховки). За допълнителна информация, може да пишете на savawg@yahoo.com.

Екипът на SAVA MTV очаква вашите формуляри!

Sorry, the comment form is closed at this time.