Не пропускайте уникалната възможност да  опознаете Украйна от кухнята чрез доброволческия проект

” Cat in the Bag”, който ще събере 26 младежи от различни държави и ще разгледа тематиката за устойчивия начин на живот и  активното гражданство  чрез различни дейности и инициативи в града и околностите му.

 

Младежки обмен “Cat in the Bag”

15-26/07/2014

Лвов, Украйна

Catinabagpic

 

В какво ще участвате?

 • Презентации и дискусии за екологични проблеми и техните  възможни решения, сравняване на ситуацията в различни държави
 • Дискусии за местни екологични проблеми, инициативи за овладяването им
 • Практически работилници  за рециклиране,  градинарство, компостиране, изработване на сапун, приготвяне на вегетариански ястия с местни продукти, “зелено партизанство”
 • Уъркшоп за устойчив начин на живот, личен екологичен отпечатък, екологично чиста храна, домашна козметика
 • Срещи с еко-активисти и НПО от Лвов за местни екологични проблеми и инициативи
 • Опознаване на града, посещение на исторически забележителности и зелени площи в града
 • Подготовка и изпълнение на улична акция сред жителите на Лвов

Профил на участниците:

 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Интерес и мотивация за участие в проекта и за принос към програмата с идеи, опит, умения
 • Артистични умения или умения за работа с Adobe Illustrator или Photoshop ще са в полза за разработване на материалите от проекта
 • Възраст между  18 и 25 години
 • На разположение за цялото времетраене на проекта
 • Граждани/живущи в една от четирите страни-партньори в проекта: България, Украйна, Грузия и Румъния

Финансови условия:

Всички разходи за храна и настаняване, както и тези, касаещи програмата и материалите ще бъдат напълно поети от организаторите. 70% от пътните разходи с лимит 280 Евро ще бъдат възстановени на участниците след завръщането им в България.

Насърчаваме ви да използвате превозни средства, щадящи околната среда.

Обстановката в Украйна:

Град Лвов се намира в западната част на страната, където обстановката е била спокойно по време на размириците. Организаторите на проекта провеждат доброволчески проекти на същото място през цялото лято и гарантират, че няма причина за безпокойство и доброволците са в пълна безопасност.

Как да кандидатствате?

Моля, попълнете прикачената форма за кандидатстване AF_Catinthebag и я изпратете на Си Ви Ес – България на youthexchanges@cvs-bg.org  с тема на писмото  Кандидатура за младежки обмен “Cat in the Bag”, Украйна.

Проектът се организира с подкрепата на Програмата „Младежта в действие“  на Европейски съюз.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.