Условия за участие

 

1. Доброволецът трябва да е навършил 18 години. (За участие в лагери в България задължителната минимална възраст 16 години)

За участие в лагери в Югоизточна Азия, Африка, южно от Средиземноморския регион и Южна Америка минималната възраст е 21 г.

2. Доброволецът трябва да владее говоримо английски език и/или официалния език на лагера.

3. Доброволецът е препоръчително да бъде член на Сдружение „Си Ви Ес – България” (информация).

4. Доброволецът заплаща съответната административна такса при кандидатстване (Виж Условия за участие в международен лагер 2017) на Си Ви Ес – България като изпращаща организация.

5. Доброволецът сам избира и заплаща транспорта си до мястото на лагера, както и разходите по издаването на виза, ако такава е необходима.

6. След завръщането си доброволецът попълва стандартен въпросник на Си Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера. Целта е да получим обратна връзка от участниците и да засилим ролята си на посредник, така че доброволците да се чувстват достатъчно подготвени и подкрепени от нас като тяхна изпращаща организация.

7. В случай, че доброволецът е потвърдил участие в лагер, се очаква:

  • да участва в подготовителна среща, организирана от Си Ви Ес – България, преди да замине за лагера;
  • или да участва в среща за оценка и споделяне на опит след завръщането си от лагера, или да попълни въпросник на Си Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера;
  • да представи кратък разказ за лагера – текст и снимки, които да бъдат публикувани на сайта на Си Ви Ес – България.

8. По време на лагера доброволецът трябва да:

  • участва в работата на групата в преварително уговорените часове;
  • спазва общите условия и правила на лагера (правила относно пушене, поведение и др.);
  • присъства през целия период на лагера;
  • участва в обща оценка на лагера заедно с останалите доброволци, с цел подобряване качеството на лагерите вбъдеще.

9. Също така по време на лагера е желателно:

  • да се избягват конфликти от всякакво естество с доброволци от групата или с местното население;
  • да се въоръжите с търпение и толерантност и да уважавате културните особености на всички участници. Целта е по време на лагерите да създадем атмосфера на разбирателство и да изградим и развием нещо, което да ни носи положителни емоции.

Posted in: Въпроси за лагери

 Posted by Lera at 10:59

Sorry, the comment form is closed at this time.