На 14 ноември от 11:30 до 14:00 ч. организации от различни части на страната ще представят дейността си в читалище „Развитие” пред ученици и всички заинтересовани от града.

Дирекция Природен парк „Врачански Балкан” и Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес – България” организират 3-дневен фестивал на доброволческите организации от страната. Събитието има за цел да предостави възможност на организациите да обменят опит и добри практики, да обсъдят взаимни съвместни инициативи.

Аз съм доброволец
В четвъртък (14 ноември) в читалище „Развитие” част от организациите ще представят своята дейност пред местната общност. След това ще се проведе двудневна работна среща в местността Учителски колонии.

Някои от организациите, които ще участват са Български младежки червен кръст (БМЧК) Враца, екологичните организации Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение „Зелени Балкани” и Спасителен център за диви животни – Стара Загора; Сдружение„Отворено общуване”, работещи с хора с увреден слух; младежки организации от Монтана и Видин и региона.

logo-oposСъбитието се провежда в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Sorry, the comment form is closed at this time.