Набиране на участници за

Обучение за управление на доброволци

Vol. 0.1

Дати: 10/06 – 18/06/2016

Организатор и домакин: South East European Youth Network

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Власеница, Босна и Херцеговина

ПРИСТИГАНЕ: 10.06.2016 до 20ч

ТРЪГВАНЕ: 18/06/2016 Работни дни: 7

Вид на дейността: Международно обучение

Методология: интеракция, ангажиране, неформални методи на обучение

Работен език: английски

Поети разходи: настаняване, храна и кафе-паузи

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1-ви юни 2016

Пътни разходи: 100% от пътните разходи до 180 евро се възстановяват след края на обучението

 

Целта на обучението е да осигури младежки работници с умения и инструменти за осъществяване на високо качествена, ефективна система за управление на доброволци и повишаване на техните умения за създаване на свои собствени местни / международни / дългосрочни доброволчески програми с млади хора. Това обучение цели да се увеличи социалните умения и личностното развитие на участниците и да повиши осведомеността за важността и ценностите на доброволчеството.

По време на обучението ще:

 • Добиете компетенции, необходими за успешното управление на доброволци от доброволци в проекти, дейности и всекидневния живот на организации на местно и международно ниво;
 • Ревизиране на вашите мнения и нагласи към доброволчеството;
 • Да научите повече за положителната промяна в местните общности и какво можете да направите за тях;
 • Да научите как да се подобри доброволческата система и условия на доброволци в доброволчески проекти и дейности;
 • Да добиете опит да ги насочвате как да работят в различни екипи;
 • Научите как да управлявате доброволци във връзка с човешките ресурси и какво е динамична група
 • Как да им помагате да разширяват и споделят своите знания и чувство на междукултурния диалог;
 • Подобряване на комуникацията, управлението на конфликти и управление на ресурсите;
 • Да споделите вашето предишно знания и опит с другите;
 • Да вземете нужната подкрепа в личностно и професионално развитие от вашите преподаватели;
 • Получаване на поддръжка за допълнителни вашите последващи дейности в рамките на проекта “Практическо ръководство Чрез работата с младите хора”;
 • Да научите много повече неща, и, разбира се, да се забавлявате

 

Вие сте младежки работник, който:

1. е активен в изпращащата организация;

2. ще се включи активно в подготовката и водещи дейности в близко бъдеще;

3. е нов в тази област с желание да развие своите умения, да повиши капацитета си и да получи  необходимите умения за работа с млади хора на местно, национално и международно ниво;

4. способен и готов да прилага ефектите на този курс на обучение в изпращащата организация / общност и ангажиран с целия процес на дългосрочния проект  “Practical Guide Through Youth Work”.

 

Ако предложението  ви е заинтересувало, моля попълнете формата за кандидатстване и я изпратете на annadekap@gmail.com до 25 май.

Селекцията ще се извърши до 30 май.

 

Очакваме вашите кандидатури!

 Posted by Vera at 22:24 Обучения

Sorry, the comment form is closed at this time.