Младежки обмен “To be on the other side”

Португалия/9 – 20 ноември 2016г./

 

Каква е темата?

Младежкият обмен Да бъдеш от другата страна“ ще се занимае с темата за бежанците от Сирия, принудени да мигрират поради гражданската война, която се води там от 2011г. Обменът се организира от португалските ни партньори RotaJoven  и има за цел да събере участници от 8 държави: Португалия, България, Турция, Гърция, Италия, Германия, Унгария и Полша.

Защо?

Темата се отразява широко в медиите и набира повече и повече социално и политическо внимание в Европа. Срещаме много противоположни мнения, възгледи, действия на солидарност или пък омразни изказвания. И въпреки, че някои хора са информирани за този проблем и използват тази информация, за да ръководят и защитават нагласата си, има и такива, които не са наясно с реалните проблеми и техните последици.

idomeniПроектът цели да обедини младежи от посочените държав, които заедно да обсъдят и затвърдят в своята местна общност ценности като зачитане на различията, правата на човека и човешкото достойнство, солидарност и сътрудничество, както и да допринесат за по-информирано, активно и обединено общество, което се бори с предразсъдъците и неравенството.

Как?

Участниците в обмена ще се опитат посредством изкуството и методите на театъра  да се поставят на мястото на онези, които са от “другата страна”. Групата ще обсъди причините, които водят до решението да поемеш по пътя на бежанец, трудностите, които срещаш, стереотипите и негативните нагласи на обществото и техния отпечатък върху живота на всеки поел по този път и неговите близки. В края на обмена ще организира театрално представление в Кашкайш за местната общност представяйки тези въпроси пред тях.

ontheother

Какви резултати очакваме?

• Създаване на информационно пространство за младите хора за кризата в Близкия изток, за да им осигури повече знания и критично мислене;

• Повишаване на информираността за значението на зачитане на човешкото достойнство и на необходимостта от международна солидарност, за да се защити правото на живот и развитие на сътрудничеството между народите;

• Насърчаване на младите хора към сътрудничество и действия в контекста на интеграцията на бежанците в Европа и за повишаване на обществената осведоменост;

• Повишаване на осведомеността сред участниците за чувство на глобална общност, където взаимната помощ и укрепване на правото на живот и човешкото достойнство трябва да се защитава, независимо от обществото, в което живеят;

• Осигуряване на между културна среда за обучение, където участниците могат да споделят различните перспективи и реалности на своите страни по отношение на въпросите на принудителната миграция.

Кой може да участва?

Младежи между 16 и 25 години с интерес към темата за миграциите от Близкия изток към Европа. Участниците ще трябва да подготвят презентация по темата какви са нагласите в обществото в България към бежанците, която да представят по време на младежкия обмен.

Разходи?

Настаняването, храната и работните материали се поемат от организаторите. 100% от пътните разходи до мястото, където ще се провежда проекта и обратно ще бъдат възстановени до максималната сума, посочена от ЕС за отделните страни след края на проекта. За България тази сума възлиза на 270 евро.

Ако проявявате интерес моля, попълнете формуляра за участие  и го изпратете на мейл: placement@cvs-bg.org до 25 септември 2016г.

AF_YE_On the other side

 

Успех!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.