На Общото събрание на Си Ви Ес – България на 13 май тази година се взе решение да се срещаме по-често и да организираме есенна среща на всички членове. Ето защо имаме удоволствието да ви поканим на Общото събрание (ОС) на Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”, което ще се проведе на 25.11.2012 г. (неделя) от 10.00 ч. в офиса ни (гр. София, ул. “Гургулят” № 30, ет. 1 – http://www.bgmaps.com/link/075498D80F7D376D195EE9F9DEC0E19B. Надяваме се събранието да приключи до 14:00 ч.

Поканени са всички пълноправни и асоциирани членове, като право на глас при вземането на решения по устав имат само пълноправните членове. Целта на това събрание е да се обсъди плана за действие за 2013 година и стратегическото развитие на Сдружението, като ще има по-неформален характер.

Предвиждаме ОС да протече при следния дневен ред:
  1. Приемане на План за дейностите за 2013 г.
  2. Обсъждане на въпроси от ICM 2013 (International Comitee Meeting на Ес Си Ай)
  3. Обсъждане на стратегическото развитие на Сдружението за периода 2013-2017
  4. Предложение за развитие на сайта www.dobrovolec.bg
  5. Предложение за отпадане на асоциираното членство
  6. Предложение за привличане на нови членове чрез привилегии
  7. Предложение за промяна на името на Си Ви Ес – България към Ес Си Ай България
  8. Развитие на работните групи, предложени за сформиране на ОС май 2012
  9. Предложение за редакционни промени на Устава
  10. Разни

Членовете, които искат да предложат някоя точка за добавяне към дневния ред, могат да направят това предварително на нашия и-мейл (office@cvs-bg.org и с копие до cvs.mira@gmail.com) или на място.

Всеки, който е бил асоцииран член за период по-дълъг от една година и половина, може да кандидатства за пълноправно членство, като по този начин ще може да участва активно във взимането на решенията на ОС и така да влияе на развитието на Сдружението.

Кандидатите за пълноправно членство трябва да изпратят кратко мотивационно писмо на адрес office@cvs-bg.org (с копие до cvs.mira@gmail.com ) не по-късно от 18.11.2012 г. Също така е желателно кандидатите да присъстват на ОС, за да представят кандидатурите си лично.

Документите за ОС ще бъдат на разположение на всички членове в офиса на Сдружението не по-късно от една седмица преди самото събрание.

Пожелаваме ви успешна седмица и до скорошни срещи!

Управителен съвет на Си Ви Ес – България

Sorry, the comment form is closed at this time.