Поради отказване в последния момент, имаме едно свободно място за участник за обучение:

EVS Challenges, Improvements and Trends

 Дурас, Албания 

01 – 08 Октомври 2013г.

Семинарът “EVS Challenges, Improvements and Trends, ще се проведе в Дуръс, Албания през октомври 2013, като домакин ще бъде Асоциация “Beyond Barriers”. Семинарът ще събере 36 младежки работници от ЕС, Югоизточна Европа и Кавказкия регион, които се занимават с Европейска доброволческа служба (ЕДС) и доброволчество на местно ниво. Семинарът цели да развие способностите на младежки работници, които работят с ЕДС и капацитета на младежките НПО като изпращаща и посрещаща организация, особено в контекста на сътрудничество със съседните страни. Семинарът ще даде възможност на участниците не само да разширят своите познания и умения, а и да създадат работни взаимоотношения, насочени към бъдещо сътрудничество по отношение на изпращане и посрещане на доброволци.

Проектът има следните цели:

  • да се обмени опит в ЕДС проектите, да се дискутират предизвикателствата и възможностите около включването на младежи в неравностойно положение в доброволческите програми.
  • да насърчи междукултурното общуване между младите хора, идващи от различна културна среда.
  • да предостави възможност на младите хора да развият и обогатят идеите си за доброволчески инициативи, които да бъдат приложени в съответните страни, реализиращи ЕДС проекти.
  • да разработи препоръки за различни административни органи и организации, включително Европейската комисия, в областта на доброволческата дейност за увеличаване на активното участие и интеграцията на младите хора в неравностойно положение в обществения живот.
  • да се създаде електронна платформа за уеб-сайт за събиране, обмен и разпространение на информация, опит и добри практики, относно ЕДС проекти.
  • да изгради мрежа и устойчиво партньорство между организациите партньори за разработването и изпълнението на бъдещи ЕДС проекти.

Обучителите на семинара ще използват най-различни методи, за да създадат място за придобиване на знания, споделяне на опит и сближаване на всички участници, преподаватели, младежки работници и активните лидери в работата с младежи. Работният език е английски.

Храната и настаняването по време на семинара се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след приключване на проекта.

Повече информация може да получите от Кристина Младенова на volunteers@cvs-bg.org

Моля, озаглавете мейла си EVS Challenges, Improvements and Trends_{Name}.

Формуялрът за кандидатстване: Seminar_EVS_Application Form

 

Sorry, the comment form is closed at this time.