В началото на 2012 и малко повече от две седмици преди следващия краен срок има доста интересни и актуални предложения за кратко и дългосрочни проекти по Европейска доброволческа служба. Проектите са по програма “Младежта в действие”, т.е. 90 % от пътните разходи се покриват от Програмата, а доброволците имат осигурени джобни, храна, настаняване и застраховка.

Ако нещо ви привлече вниманието, бързо се свържете с Наталия Живкова, човекът, който от януари 2012 отговоря за дългосрочните проекти (ЕДС и други) на имейл longterm@cvs-bg.org. Ще забележите, че за да кандидатствате за позициите в Португалия, трябва да се регистрирате в съответниясайт и оттам да подадете CV и мотивационно писмо. Моля, свържете се преди това с Наталия. Обърнете внимание, че някои от крайните срокове са съвсем скоро!

Краткосрочен проект в Сърбия

Предложения в Португалия

Португалия

www.europeanvoluntaryservice.com

Project dates: 01.10.2012 to 24.09.2013 (12 months)

*Casa da Encosta*
(2011-PT-8)
Foster home

*ProAtl?ntico*
(2010-PT-28)
Office

*Casa Pia de Lisboa – CED Santa Clara*
(new acreditation)
foster home

*Centro de Alojamento Tempor?rio de Tercena*
(2011-PT-9)
foster home

*Casa do Parque*
(2011-PT-18)
foster home

*Casa Pia de Lisboa – CED Francisco Margiochi*
(new acreditation)
Envinmental Project

*Casa Pia de Lisboa – CED Nossa Senhora da Concei??o*
(new acreditation)
School

*Uni?o das Miseric?rdias Portuguesas – Centro Jo?o Paulo II*
(2009-PT-13)
Disabled people

Posted in: Предложения в Португалия

Предложения в Гърция


Sorry, the comment form is closed at this time.