Нашите приятели от  сдружение „Ре-Акт“ са  лицензиран оператор към Фондация „Международната награда на Херцога на Единбург – България“ и в момента търсят активни хора, които да станат част от  екипа Лидери, които са част от  проект, стартирал през 2015 година: „Наградата в Ракитово“. Повече за двете организации, проекта и младежите, с които работят можеш да прочетеш по-долу.

thumb431_63

Проектът цели включване на младежи от ВУИ (възпитателно училище-интернат) „Ангел Узунов – Ракитово“ в международната младежка програма за личностно развитие на Наградата и да развие в тях качества и умения, които да им помогнат да се интегрират в обществото, след излизане от институцията. Проектът започва през 2015 г. когато в програмата се включиха 14 младежи, 8 от тях успешно  преминават през програмата и имат желание да продължат своето личностно развитие. През учебната 2016-2017 г. сдружение „Ре-Акт“ са си поставили за цел да включат още 20 младежи, както и да продължат да работим с тези, които вече участват в програмата. В целия процес ключова роля има Лидерът в Наградата, който е личен наставник на двама или трима младежи и им помага в процеса по целеполагане и постигане на индивидулани цели и предизвикателства.

Каква е ролята на Лидера в Наградата?

– Ще преминеш през сертифициращ курс за лидери в програмата на „Международната награда на Херцога на Единбург – България“.

– Ще работиш с младежи от ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово, които са участници в програмата за личностно развитие на Наградата.

– Ще им помагаеш да постигат целите си в рамките на програмата, с което те да повярват в потенциала си и да израснат като свободни в решенията си и отговорни в действията си млади хора.

Какво всъщност ще правиш? Ще работиш с младежи от ВУИ, включили се в програмата на Наградата, като ще:

– им помогнеш да си поставят цел в различни направления;

– следиш за прогреса им, както и дали стандартите за качество се спазват;

– мотивираш и окуражаваш младежите, за да завършат ниво в Наградата и да станат носители на Международната Награда на Херцога на Единбург – България.

Колко време ще ти отнема?

– Един до три дни месечно, в продължение на най-малко шест месеца. В началната фаза, докато се изгражда доверието между Лидера в Наградата и участника, може да се наложи да има ангажимент по проекта всяка седмица;

– В началната фаза на проекта ти ще ходиш до Ракитово, за да се срещаш с младежите. Всички разходи, свързани с пътуванията ще бъдат покрити;

– Пътуването, престоят и ангажиментите за едно посещение, могат да се съберат в рамките на един ден седмично, като той би могъл да бъде както някой от почивните, така и някой от работните дни през седмицата;

– В последствие искаме да обърнем процеса и младежите да идват до София веднъж седмично, което ще спести времето за път до и от Ракитово;

– Планираме да стартираме през Октомври, когато ще се проведе и обучителния курс за Лидери, който ще е в рамките на два дни (уикенд);

Какво ще ти донесе това начинание?

– По-личен контакт и индивидуална работа с младежи, участници в Наградата;

– Придобиване и развиване на менторски и лидерски умения в контекста на Наградата;

– Сертифициран допълнителен опит и умения в сферата на неформалното образование;

– Възможността да се срещнеш и опознаеш младежи с нелека съдба, да им помогнеш да променят живота си и да поемат по нов път;

– Възможността да учиш точно толкова, колкото те ще учат от теб;

– Да станеш част от семейството на Наградата и на сдружение Ре-Акт, както и да имаш шанса да опознаеш света на младите хора отвътре.

Защо да се включиш? …а защо НЕ !? Как да се включиш? Като попълниш тази регистрационна форма. Тя ще даде информация както на организаторите за теб, така и на теб за самия проект. Благодарим ти предварително!

Информация за организациите:

Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“: „Сътворяваме среда за реализиране на младите хора в България, чрез приключения, които остават за цял живот.” Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща младежка Програма за личностното развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат, постигайки целите си и развивайки умения и качества, които остават за цял живот. От създаването си през 1956 г. до днес повече от осем милиона млади хора от над 140 страни са постигнали своите лични цели, като част от Наградата. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА? Наградата е Програма за личностно развитие за младежи на възраст между 14 и 24 години в три нива: Бронз, Сребро и Злато. Във всяко едно от тях те поставят свои лични цели, които следват за определен период от време. Участниците избират активности в следните направления: Умения, Физическа активност и Доброволчество и преживяват Приключенско пътуване. С подкрепата на опитни лидери и ментори участниците в Програмата съзнателно следят прогреса си и учат за света около тях преживявайки. По време на цялата програма младежите развиват и работят в сфери на свои съществуващи интереси или в области непознати за тях до сега. Наградата не е съревнование. В основата ? са личният напредък и постижения. Програмата на Наградата е прекрасен инструмент, с който се изграждат умения, които служат както в живота в училище и университета, така и след това. Създадена в началото на 2014 г., фондация „Международна Награда на Херцога на Единбург – България“ е организацията, официално лицензирана да предоставя и координира Наградата в България. Патрон на инициативата е г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България.

 

Сдружение „Ре-Акт“ Сдружение „Ре-Акт” е учредено през 2010 г. от група приятели, завършили висшето си образование в Западна Европа и завърнали се в България с желанието да помагат на младежи в нужда, както и да допринесат за промяната на социалната среда и мислене в България. От 2012 година сдружение „Ре-Акт“ работи на терен с младежите, във ВУИ „Ангел Узунов“ в град Ракитово, като от тогава до сега са били проведени множество работилници в 4 направления – спорт, развитие на професионални умения, развитие на творчески умения и доброволстване. От 2015 година датира партньорството между Ре-Акт и Наградата, като в първата година на нашето сътрудничество 7 Лидера в наградата успяха да преведат 6 младежа. Имаме още около 10 младежа, които очакваме да завършат програмата в близките месеци. 3. ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово Възпитателно училище-интернат “Ангел Узунов” е институция за момчета над 8-годишна, извършили противообществени прояви и се намира на 2 км. от гр. Ракитово, област Пазарджик. Във ВУИ всяка година учат между 45 и 70 младежа, много от които идват от институции за настаняване на деца без родителски грижи. 4. Младежите от ВУИ „Ангел Узунов“

– много от тях идват от рискова среда – лоша семейна обстановка, криминален приятелски кръг, сиропиталище и т.н.

– 25-30% от младежите са неграмотни.-  около 10% от младежите имат проблеми с ученето. Те са класифицирани като „деца със специални учебни нужди“ според българската образователна система.

– Повечето момчета нямат планове за бъдещето си след напускане на институцията.

– До този момент максималният брой момчета, завършващи 12 клас за 1 година е 3-ма.

– Много от момчетата имат голям потенциал и заложби в сфертата на спорта и изкуството.

– Момчетата имат нужда от внимание и стимул на нормални възрастни, които да им помогнат да реализират потенциала си.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.