Multi-culti leader project

Крим, Украйна, от 17 до 23 юни 2013г.

Доброволческите лагери са един от най-важните инструменти за промотиране и практикуване вижданията и идеите на организациите в международната мрежа Service Civil International (SCI), част от която е Си Ви Ес – България. Затова от особена важност за нас е адекватната подготовка на координаторите на тези краткосрочни доброволчески проекти.

Настоящото обучение има за цел да подготви координатори на доброволчески лагери в международна среда, дискутирайки различните аспекти на лагерите и особеностите около подготовката им. Участниците ще имат възможност да придобият знания относно координиранет на доброволчески лагери и разрешаването на неизбежно съпътстващите ги конфликтни ситуации.

Фокусът на обучението е върху междукултурни знания и тяхното придобиване по време на подготовката и провеждането на традиционна международна вечер. Заедно участниците ще се опитат да развият своите идеи относно методите на обучение и тяхното приложение.

Обучението се организира от IVS-UK и SVIT-Ukraine, финансирани от Програмата Youth in Action и UK National Agency British Council. То ще се проведе в Крим, Украйна от 17 до 23 юни 2013 г. , като работният език е английски.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Обучението има допълнителна такса за участие, която е в размер на 30 евро.

Програмата включва следните теми:

  • Ролята на доброволческите лагери в SCI
  • Задължения на различните участващи страни в един доброволческите лагер
  • Лидерство и тиймбилдинг, динамика и вземане на решения в групата
  • Междукултурна комуникация и придобиване на знания по време на доброволческия лагер
  • Интерактивни методи за организиране на междукултурна вечер
  • Практически умения
  • Делегиране на отговорности и начини за самоорганизиране на групата
  • Контакт и дейности с местаната общност
  • Конфликти и спешни ситуации, как да ги предотварим и разрешим
  • Работилници посветени на въпросите на мира, екологична устойчивост и други възможни теоритични теми, предложени от участниците

Ако имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнения формуляр за участие и кратка мотивация  на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.05.2013. Моля, озаглавете мейла си Multi-culti leader project_Ukraine_{Name}.

Формуляр за кандидатстване_Multi_culti_Leader_Project

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на май.

Пожелаваме ви успех!

Sorry, the comment form is closed at this time.